Category : İnsan

GÖZYAŞLARI NEDİR? Gözyaşı denilen şey, muhtelif fırsatlarla kendisini göste­rir. Ağladığımız zaman, çok güldüğümüzde, acı bir rüzgâr göz­lerimize doğru yüzümüze çarptığında gelir. Esasına bakılacak olursa, göz yaşının gelmesi için belirli bir fırsat gerekmez. Daima akmaktadırlar. Sadece onların varlığını fark etmeyiz. Onların varlığını fark etmemiz, çeşitli sebeplerle aşırı bir şekilde boşanmalarından olur. Gözlerimizi gözyaşı akıntısın­dan korumak için, ..

Read more

ZEKÂ TESTİ NEDİR? Günümüzde özellikle ilkokul öğrencilerinin çoğuna zeka testleri uygulanmaktadır. Zeka testlerinin sonuçları, çocuğun öğrenme ve bellek (hafıza) yetenekleri konusunda bilgi verir. Öğrendiklerini çözümü gereken sorunlara uygulama düzeyini gösterir. Genel bir tanımlamayla, zeka kitaplardan öğrenilen, diğer yollarla edinilen bilgiden başka bir şeydir. Düzenli, bir sistem çerçevesinde ve yararlı olacak şekilde düşünme, sonuçlara, yargılara varma ..

Read more

SEMPATİK SİSTEM NEDİR? Vücudumuzun bütün olarak yapısında belirli dürtüleri iç organlara, kan damarlarına ve bezlere doğru veya bunlardan daha öteye ileten, taşıyan sinir merkezi “otonom sinir sistemi” diye adlandırılır. Otonom sinir sistemini veya örgüsünü oluşturan bütün, anatomi ve işlev açısından ikiye ayrılır: (l) Sempatik, (2) parasempatik sinirler. Burada sadece “sempatik sinir” sistemini inceleyeceğiz. Sempatik sinirler, ..

Read more

ALBİNO NEDIR? Genel bir tanımlamayla, albino renksiz insan anlamına gelir. Bilimsel olarak açıklamak gerekirse, bir albinoda hiç pigmentasyon yoktur. İnsan ırkının her türü, deriye renk ve­ren belirli miktarda bir “pigment” unsuruna sahiptir. “Pigment” unsuru, insan vücudunda bulunan renk verici madde olarak da açıklanabilir. Beyaz ırktan insanlar arasında bu öz maddenin en az bulunduğu kimseler İskandinavyalılardır. ..

Read more

PİGMELER NEREDE YASAR? Coğrafya derslerinde öğrendiklerimizden, kitaplarda, ga­zetelerde okuduklarımızdan, Afrika’nın ekvator kuşağına denk düşen bölgesinin yoğun ormanlar örtüsüyle kaplı olduğunu bi­liriz. Bu yoğun ormanların yer yer seyreldiği açıklıklarda kü­çük Pigme kabileleri yaşar. Pigmeler boy ve yapı bakımından dünyanın en küçük insanlarıdır. Bir zamanlar Afrika’da yaşamış olan çok eski bir ırkın soyundandırlar. Bu küçük in­sanlar bugün ..

Read more

ÇİNGENELER HANGİ DİLİ KONUŞURLAR? Çingenelerin niçin bu isimle tanımlandıklarını bilir misi­niz? Yıllarca önce, Avrupa’da yaşayan insanlar onların Mısır’dan geldiklerini düşünürlerdi. Çingene kelimesinin İngilizce karşılığı olan “Gipsy” kelimesi de, İngilizce’ de “Mısır” anlamına gelen “Egypt” kelimesinden kökenlidir. Daha derinlemesine ve bilimsel nitelikte incelemelere göre, yaklaşık olarak bin yıl önce, Hindistan’ın kuzeybatı kesi­minde yaşayan bazı kabileler başka ..

Read more

DOĞUM LEKESİ NEDİR? Doğum lekesinin bilimsel adı “naevus”dur. Doğum esna­sında var olan veya doğumdan çok kısa bir süre sonra belirip gelişen bir cins ben’imsi lekeye bu isim verilir. Tıp ilmi bunun meydana gelmesindeki nedenleri keşfede­mediği gibi, varlığını, oluşmasını önleyici yöntemler de bulamamıştır. Kesinlikle bilinen şey, çocuğun doğumundan önce annenin geçirdiği bir korkunun sonucu meydana gelmediğidir. ..

Read more

SİNDİRİM SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR? Ağızla başlayıp, vücuda yararsız maddelerin dışarı atıldığı çıkış (anus)ta biten sindirim sistemi alman besinlerin sindirilmesi görevini yerine getirir. Alınan besin ağızda tükürükle ıslanır. Tükürük içinde bulunan ” ptyalin ” adındaki enzim, dişlerin parçaladığı yiyecekle karışır. Nişastanın şekere dönüşmesini sağlar. Ancak bu kimyasal olay özel bir önem taşımaz. Tükürüğün temel görevi besin ..

Read more

AKIL NEDİR? Akıl kişide zihni durumu oluşturan etken nedendir. Descartes gibi filozoflar “aklı” “ruhla” birlikte mütalaa eder ve bu ikisinin “ben”i veya “kişi”yi oluşturduğunu öne sürerler. Aristo ve Agninas gibi filozoflar ise ruh ve bedenin kişiyi oluşturduğunu, “aklın” ise kişideki güçlerin tümü olduğunu söylerler. Yirminci yüzyıl düşünürleri “aklın” zihni faaliyetleri “bedenin” ise fiziksel faaliyetleri yerine ..

Read more

UYKU NEDİR? Ünlü İngiliz ozanı Şekspir, ”Macbeth- Makbet” adındaki büyük eserinde uyku için şöyle söyler: “Hayat şöleninin temel besini. ” Hepimizin bildiği gibi, uyku günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, uyku esnasında metabolizmadaki belirgin değişiklikleri, nabzın atışında, kanın basıncında (tansiyonda), vücudun sıcaklığında, sinir sisteminin işlevlerinde, refleksler konusunda olan değişiklikleri herkes biliyor mu acaba? Yirminci yüzyılın ..

Read more