Category : Sağlık

X IŞINLARI NEDİR? X – Işınları 1895 yılında, Almanya’da Wilhelm Roentgen (Röntgen) tarafından keşfedilmiştir. Dolayısıyla “Röntgen ışınları” diye de tanımlanır. Bunların gelişi ışık hüzmelerine (ışınlara) benzer. Ancak, dalga uzunlukları ve enerjileriyle ışık ışınlarından farklıdırlar. Bir X-ışını tübünden gelen ve kısa dalganın uzunluğu yeşil ışık dalga uzunluğunun 1 milyonda 15 bini oranındadır. X- ışınları dalga uzunluklarının ..

Read more

UYUŞTURUCU MADDE NEDİR? Tabiattaki bir kısım bitkilerden sağlanarak özel işlemlerle hazırlanan veya sentetik olarak elde edilen belirli bazı maddeler, sinir sistemi üzerinde olumsuz ve giderek şiddetlenen etkiler gösterirler. Duyuları azaltır, güçsüz kılar, ya da tamamen yok ederler. Gösterdikleri etkinin şiddetlenmesine paralel olarak,bunlara karşı duyulan ihtiyaç da artar. Zamanla bir alışkanlık halini alır. İşte bu tür ..

Read more

BAKTERİ NEREDEN GELİR? Bakteri, ancak birkaç yüz misli büyülten bir mikroskopla görülecek kadar küçük canlı varlıklar (organizmalar)dır. Büyüklükleri nedeniyle “mikro-organizma” diye de tanımlanırlar. Teknik gelişmeler belirli bir düzeye varıp da insanlar bak­terileri mikroskop altında görmeden önce, bunların faaliyetlerinin sonuçlarını biliyorlardı. Sözgelimi şarabın tahammürü (fermantasyonu), sütün ek­şimesi, bitkilerin kuruyup ölmesi, ölen hayvanların çürüyüp kokuşması, söz konusu ..

Read more

İLK İLACI KULLANAN KİMDİR? İlaçlar, hastalıkların tedavisinde en etkili çarelerden biri belki de birincisidir. Günümüzde belirli rahatsızlıklar için belirli ilaçların alınması, duruma göre doktora danışmayı bile gerektirmeyen bir kolaylıktır. Ailede biri hastalanırsa, yapılacak ilk şey bir doktor çağırmaktır. Doktor gereken muayeneyi yapar. Uygulanacak tedavi yöntemini söyler ve reçetesini yazar. Doktorun yazdığı reçeteyle eczaneye giderek gereken ..

Read more

RENK KÖRLÜĞÜ NEDİR? Üç çeşit renk körlüğü vardır. Bunlardan bir kısmı, bizim normal olarak gördüğümüz kırmızı ve yeşil renkleri görmez­ler. Bir kısmı ise sarı ve mavi renkleri görmezler, bütün olarak renk körlüğüne müptelâ kimseler ise, bunlar derecesinde yaygın değildir. Bu derdin kurbanları, genel olarak hiç bir rengi görmezler. Onlar için dünya, açıklı koyulu gölgelerden, koyu ..

Read more

MİKROP NEDİR? Binlerce yıllık varlığı boyunca insan, hastalıkların nedenini bilmeksizin yaşamıştır, İlkel insanların bu konu da kendile­rine has “izahları” ve “inançları” vardı. Bunlardan en yaygı­nı, hastalıkların insanın vücudundaki kötü ruhlar yüzünden ol­duğuydu. 1865 yılına varıncaya kadar, insanlar hastalıkların mikroplardan olduğunu bilmeksizin yaşayageldiler. Ancak 1865 yılın­da, Fransız bilim adamı Louis Pasteur, bugün bildiğimiz mik­roplara ilişkin temel ..

Read more

KOLERA NASIL BİR HASTALIKTIR? Asırlar boyunca bütün dünyayı korkulu bir rüya gibi titret­miş olan Kolera, süratle yayılan, korkunç ve öldürücü bir has­talıktır. Tarihte, kolera salgınları yüzünden kısa sürede mil­yonlarca insanın öldüğü görülür. Kolera’nın vatanı Hindistan’dır. Hindistan’ın pis nehir su­larında hemen hemen her zaman Kolera mikrobuna rastlanır. Kolera mikrobu virgül şeklinde olup buna tıb dilinde “vibron ..

Read more

HORMON NEDİR? Vücudun bazı organları tarafından çıkarılan ve kan tara­fından diğer bölgelere taşınıp, etkilerini gösteren hayati önemdeki kimyevi maddelere hormon adı verilir. Hormonla vücuttaki çeşitli bezlerden salgı yolu ile çıkarak kana karışır. Çoğalma, büyüme, metabolizma gibi çok önemli vücut faaliyetlerini düzenlerler. Bir hormonun kanda gerekenden az veya fazla oluşu, çok ciddi hastalıklara sebep olabilir. Ayrıca, ..

Read more

ALERJİ NEDİR? İnsanların yüzde 10’nun alerjik bir bünyeye sahip oldu­ğu düşünülecek olursa, alerji’nin ne büyük bir dert olduğu kolayca ortaya çıkar. Tıp’ta alerji normal insanlar için zararsız olan değişik maddelere karşı, bazı kimselerin gösterdiği aşırı duyarlılık olarak tanımlanır. Alerjiye sebep olan maddeler saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Örneğin; çeşitli yiyecekler, evcil hayvanlar, plastik veya lastik eşyalar, ..

Read more

PENSİLİNİ KİM BULDU? Bilim tarihine altın harflerle yazılacak bir buluş “sade­ce bir rastlantının sonucu” olabilir mi? Buluşuyla insanlı­ğa çok büyük bir hizmet yapmış olan bir kimse böyle konuşursa, bunu ancak o kişinin alçakgönüllülüğüne yorabiliriz. Gerçekte böylesine bir buluş için en azından sabır ve sis­temli çalışma, hayâl gücü ve sağlam, sınırsız bir bilgi gere­kir. Penisilin’i bulmuş ..

Read more