Archives : Ekim-2014

KRİMİNOLOJİ NEDİR? Kriminoloji, suç kapsamına giren eylem ve davranışları suç olayını derinlemesine inceleyen, suçun nedenlerini, etkenlerini, suçun işlenmesine yol açan temel unsurları belirleyen bilim dalıdır. Genel bir tanımlamayla kriminoloji diye belirtilen bu bilim, “suç antropolojisi”, “suçlu biyolojisi” “suç sosyolojisi” ve “penoloji” gibi yan kolları da kapsar. 1835 yılında Verona ‘da doğup 1909’da Torino’da ölen İtalyan ..

Read more

BUHARLI MAKİNE NASIL GELİŞTİ? Isı enerjisinin belirli bir iş yapmakta kullanılabileceğini ilk kez ortaya koyan kimse, büyük bir olasılıkla eski Yunan matematikçisi ve fizikçisi İskenderiyeli Hero’dur. Bu büyük bilim adamı “aeolipile” adını verdiği bir buhar makinesini icat etmişti. Günümüze kadar ulaşan belgelere dayanarak, bu makinenin çimenleri sulamak için kullanılan modern döner fiskiye yöntemiyle çalıştığını biliyoruz. ..

Read more

MÜSLÜMANLIKTAKİ MEZHEPLER NELERDİR? İslam dininde zamanla ayrı görüş ve inançlar ortaya çıkmış, bunların oluşturduğu sistemlere “mezhep” adı verilmiştir. Başlangıçta, İslam dinindeki mezhepler siyasi nitelikteydi. Halifelik konusundaki ayrı görüşler, fikir ayrılıkları bunları savunan çeşitli guruplar ve topluluklar giderek mezhepleri oluşturdu. Hz. Muhammed’in ölümü döneminde sonradan çekişme, hatta çatışmalara dönüşen fikir ve görüş ayrılıklarının konuları şunlardı: Halifenin ..

Read more

NAVARİN OLAYI NEDİR? Tepedelenli Ali Paşa’nın Yanya Valisi olduğu sıra Rumlar üzerinde etkin ağırlığı kalkınca, 12 Şubat 1821 de Mora isyanı başlamıştı. 13 Ocak 1821 tarihinde de, isyancılar Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmişlerdi. Bu arada Osmanlı tahtında bulunan Padişah İkinci Mahmut, isyanın uluslararası bir sorun halini almaması için hemen harekete geçmeye karar verdi. İçten bozulmuş Yeniçeri ..

Read more

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ NEDİR? Ciğerlere hava gelmesi önlendiği zaman solunum durur. Nitekim denizde boğulan, hatta boğulma tehlikesi geçiren bir kimsenin ciğerlerine su girdiği zaman bu durum sözkonusudur. Boğaza bir şok darbesi, kuvvetle sıkma ve havasızlık da solunumun durmasına sebep olur. Bunun dışında, beyindeki özel kısmın uyarısıyla da solunum yapılmaz. Boğucu, zararlı etkisi olan bir gaz ortamında ..

Read more

BRAHMANİZM NEDİR? Brahmanizm veya Brahmanlık, ana kaynağı Hindistan olan, burada gelişip yayılan büyük dinlerden biridir. Brahmanlık aynı zamanda toplumsal bir rejim, bir düzende sayılır. Güvenilir kaynaklar,bu dini inanış sisteminin Hindu toplumunun egemen kast’ı (tabakası) olan Brahmanlar tarafından meydana getirilen ve geliştirilen bir sistem olduğunu belirtir. Gene güvenilir kaynaklara göre, Brahmanizm, Hindistan’ın Aryalar tarafından istilasından sonra ..

Read more

GRAHAM BELL KİMDİR? 3 Mart 1847 yılında Iskoçya’da Edinburgh şehrinde doğan Alexander Graham Bell’in telefonu icat etmesinde en büyük etken, babasının ve kendinin sağırlıkla yakın ilgisidir. Graham Bell Londra ve Edinburgh Üniversitelerinde öğrenimini tamamladıktan sonra, 1871 yılında Amerika’ya geldi. Burada b-bası tarafından bulunmuş olan sağırların konuşup anlaşmasını kolaylaştıracak bir sistemi yaymak ve öğretmek amacındaydı. Önce ..

Read more

KIZLAR AĞASI KİMDİR? Aynı zamanda “Darüssaade ağası”diye anılan kızlar ağası, Saray’ın (Osmanlı Padişah Sarayı) en yüksek düzeyde görevlisiydi. Bunlar siyahi Afrikalılar arasından özenle, titiz bir dikkatle seçilir, hadım ettirilir ve saray törelerine göre eğitilir, görevlerine hazırlanırlardı. Harem bölümündeki zenci kadınlar ve cariyeler bunların hizmetinde çalışırlardı. 1594 yılına kadar, kızlar ağası daha ziyade Babüssaade ağaları (Ak ..

Read more

YÖN NASIL BULUNUR? Genel bir tanımlamayla, yön bir şeyin, bir kimsenin yüzünün çevrik olduğu, baktığı taraftır. Coğrafyada dört temel yön vardır. Kuzey, doğu, güney, batı (NOT: Bu sıralama pusula düzenine göredir). Ancak bunlar temel yönler olup, kuzey-doğu, güneybatı, vb. gibi ara-yönlerin varlığını da unutmamak gerekir. İnsanların, dolayısıyla ulaşım ve taşıt araçlarının belirli bir yere ulaşabilmeleri ..

Read more

İLK ASTRONOT KİMDİR? Gezegenler arası yolculuk fikri insanoğlunun aklını, çok eskiden beri kurcalayan bir sorundur. Fakat bu alandaki uygulamalı çalışmalar olanağı ancak son yüz yıl içinde gerçekleşebilmiştir. Uzayda yolculuk konusunda gerçek anlamıyla “öncü” sayılan Rus bilim adamı K.E.Tsiolkovsky’nin bu yolculuklar için roketlerin kullanılmasını önermesi 1903 yılına rastlar. Bu bilim adamının roketleri önermesindeki temel neden akla ..

Read more