EVRENİN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADARDIR?

  Bilim

EVRENİN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADARDIR?

İnsan aklı için evrenin gerçek büyüklüğünü tam anlamıyla belirlemenin olanağı yoktur. Evrenin büyüklüğünü kesin ola­rak bilmek bir yana, bunu gerçeğe yakın bir şekilde tahayyül etmek bile bizler için çok güçtür.

Bu işe dünyadan başlayacak olursak, işin güçlüğü kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Dünya güneş sisteminin bir parçasıdır ama, sistemin bütününe oranla çok küçük bir parçadır. Güneş sistemi, güneş ve onun çevresinde dönen gezegenlerden, küçük gezegenlerden ve meteorlardan meydana gelmiş­tir. Ancak teleskopla seçilip görülebilen söz konusu küçük gezegenler “asteroid”ler diye tanımlanır.

Dünyamızın çok küçük bir parçası olduğu bu güneş sisteminin bütünü, aslında çok daha büyük bir başka sistemin bir bölümüdür. Bu daha büyük sistem de “galaksi” diye adlandırılır. Bir galaksi, içlerinden çoğu bizim güneşimizden daha büyük milyonlarca yıldızdan oluşmuştur ve onların da kendi “güneş sistemleri” vardır.

İşte bizim kendi galaksimizde gördüğümüz ve “Samanyolu” diye isimlendirdiğimiz grup, bütün bu güneşleri kapsar. Gerçekte bizden o kadar uzaktırlar ki, onlara olan mesafe “ışık yılları” ile ölçülür. Öylece belirtilir. Işık, bir yılda 6.000.000.000.000 (trilyon) mil hızla yol alır. Bir ışık yılı da bunun karşılığıdır. Dünyaya en yakın yıldız Alpha Centauri’dir. Bunun dünyaya olan uzaklığı da 25.000.000.000.000 mildir.

Gene kendi galaksimize dönecek olursak, genişliğinin 100.000 ışık yılını bulduğu tahmin edilmektedir. Bu da l00.000 ke­re 6.000.000.000.000 mil demektir. Galaksimizin bütün sis­temin çok küçük bir parçası olduğu da düşünülürse, evrenin akıl ölçülerine sığmayan, aklın kapsayamayacağı büyüklüğü daha kolay anlaşılabilir.

Büyük bir olasılıkla, Samanyolu’nun ötesinde de milyonlar­ca galaksi vardır. Belki bu galaksilerin hepsi, daha büyük bir sistemin bir parçası, bir bölümüdür. Böylece, evrenin büyük­lüğüne ilişkin bir tahmin bile yapılamayışının nedeni kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bir Cevap Yazın