HERTZ KİMDİR?

  Bilim

HERTZ KİMDİR?

1897 yılında Hamburg’da doğmuş olan Heinrich Rudolph Hertz, Münih ve Berlin’de mühendislik, fizik öğrenimi yaptı. Uzun yıllar, Hermann von Helmholtz gibi seçkin bir fizikçiye asistanlık etti. Sonra Kiel Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak atandı. Ardından, Karlsruhe’deki yüksek teknik okuluna profesör oldu. Adını bilim tarihinde ölümsüz kılan çalışmalarına burada başladı. 1889 yılında Bonn Üniversitesi’ne atandı. Beş yıl sonra da henüz 36 yaşındayken öldü.
Kaynak olarak kendinden önce aynı konuda çalışmalar yapan Maxwell’in kuramını alan Hertz, özellikle şu soruları cevaplandırmayı hedef tutmuştu: (a) Elektriksel ve magnetik kuvvetlerin yayılımı için zamana ihtiyaç var mıdır? (b) Bir cismi elektrikle yüklediğimiz zaman, elektromanyetik oluşumlar dalgalar halinde uzayda yayılır mı? (c) Bu dalgalar ışık hızıyla yayıldığına göre, onları saptayabilecek bir cihaz yapma olanağı var mı?
Hertz bu soruları cevaplandırmak için yaptığı çalışmalarım sürdürürken, (c) sorusuna olumlu bir cevap teşkil eden bir cihazın zaten mevcut olduğunu düşündü. Sözkonusu cihaz elektrik osilatörüydü. Osilatörde bir elektromıknatıs üzerine sarılı tel bobin bir elektrik bataryasıyla bağlantılıydı. Devre bir anahtarla kapanıyordu. Primer bobin adı verilen bu sargıda tel sargı sayısı çok azdı. Buna karşılık, sekonder adı verilen bobindeki sargı sayısı fazlaydı. Temel yapısını böylece özetlediğimiz osilatör, Hertz’in elektromagnetik yayılımın gizli gerçeklerini ortaya koyması bakımından büyük yarar sağladı. Başlangıçta “Hertz. dalgaları” diye tanımlanan, Hertz’in onuruna böylece adlandırılan dalgalar , halen radyo dalgaları diye bilinmektedir.
Hertz, yaptığı deney ve çalışmalarla radyo dalgalarının, tıpkı ışık dalgaları ve ısı yayılımı gibi belirgin nitelikle taşıdığını, aynı eylemi gösterdiğini ortaya koydu.

Hertz

Hertz

Artık başka tür elektromanyetik yayılım (radyasyon) türlerinin de olduğunu ve bu radyasyonların hepsinin bütün halinde “elektromanyetik spektrumu” yani tayfı meydana getirdiğini biliyoruz. Sözkonusu elektromanyetik radyasyon dizilimi, dalga uzunluklarının artışı sırasına göre şöylece belirlenebilir: gamma ışınları, X ışınları, ultraviyole ışınlar , görülebilir ışık ışınları (menekşe renginden kırmızıya kadar), enferuj (kızılötesi) ışınlar ve radyo dalgaları.
Bunların hepsi ışık hızıyla, saniyede 186. 280 mil hızla yol alır. Sadece dalga uzunlukları ve buna göre frekansları farklıdır.
Hertz’in buluşu, bilim alanında çok yüksek düzeyde bir başarı, bir zafer olarak nitelendirilebilir. Fakat uzun bir süre Hertz’in buluşundan pratik amaçlarla yararlanılamamıştır. Buluşun uygulama alanında başarıyla sonuç vermesi, 1874 yılında Bolonya’da doğan, annesi İrlanda asıllı, babası İtalyan olan Guglielmo Marconi’nin çalışmalarıyla gerçekleşmiştir.

Bir Cevap Yazın