İNSANDA SES NASIL DEĞİŞİR?

  Sağlık

İNSANDA SES NASIL DEĞİŞİR?

İnsanda sesin niteliği esas olarak ses tellerine bağlıdır. Bu ses telleri elastikf (esnek) liflerden meydana gelmiştir. Bunları en üstün nitelikte viyolonsel telleriyle kıyaslayabilirsiniz.
Ses telleri gergin veya gevşek durumda olabilir. Gerçekte ses tellerinin duruma göre alabileceği yaklaşık olarak 170 ayrı pozisyon vardır. Ses tellerine çarpan bir hava akımıyla bu teller titreşime başlar. Sözkonusu titreşim de ses dalgalarını oluşturur.
Ses telleri gevşek duramdaysa, saniyede aşağı – yukarı seksen titreşim yapar. Bunun sonucu derin tonda seslerdir. Gergin ses tellerinin titreşimi daha hızlıdır. Saniyede belki bin titreşim yapar ve kısa dalgalı ya da yüksek tonda sesleri oluşturur.
Bir çocuğun ses telleri kısadır. Onun için kısa hava dalgalı, tiz ses çıkarır. Çocuk büyüyünce ses telleri de uzar. Bunun sonucu olarak ton derinleşir. Orta yapıda, orta yaşlı bir erkeğin ses telleri, aynı durumdaki bir kadının ses tellerinden daha uzundur. Erkeklerin sesinin daha güçlü, daha kalın oluşu bu yüzdendir.
Çocuklarda büyüme genellikle çok hızlı olur. Bu nedenle bütün larenks (ses borusu) uygun tempoda bir hızla değişir. Öyle ki, değişme sürecinde çocuklar seslerini kontrol edemezler. Erginlik öncesi, çocuklardaki “çatlak, çatallı” sesin nedeni budur.
Bir yetişkinde sesin tizliği ses tellerinin uzunluğuna bağlıdır, ayrıca her sesin bir derecesi vardır. İnsanın ne tür sesi olduğunu bu değer belirler. Ses genel bir sınıflandırmayla altı guruba bölünür: (l)bas, (2)bariton ve ( 3) tenor sesler erkekler için sözkonusudur. (4) alto, (5) mezzo-soprano, (6) soprano sesler de kadınlara aittir.
İnsan sesinin kalitesinde etkin rol oynayan başka faktörler de vardır. Gırtlak, ciğerler,burun çevresi boşlukları gibi rezonans ortamları bu etkin faktörler arasında sayılır.

2 thoughts on - İNSANDA SES NASIL DEĞİŞİR?

Bir Cevap Yazın