Archives : Temmuz-2015

DÜNYANIN EN YÜKSEK BAŞKENTİ NERESİDİR? Güney Amerika’da And sıradağlarının göklere yükselen karlarla kaplı iki zirvesi İllampu Dağı (6550 metre) ve İllimani Dağı (6459 metre) üzerinde yayılmış La Paz şehri sadece Bolivya’nın değil, dünyanın da en yüksek başkentidir. La Paz, güvenilir tarihi bilgilere göre 1548 yılında İspanyollar tarafından kurulmuştur. Titicaca Gölünün biraz güneyindeki yüksek bir platoda ..

Read more

KITA EŞİĞİ NEDİR? Atlas Okyanusunu düşündüğünüz zaman, genellikle suyun yüzü aklınıza gelir. Fakat suyun altı, okyanusun dibi pek dü­şünülmez. New York’tan Atlas Okyanusunu geçerek, doğuya doğru bir yolculuk yaptığımızı varsayalım. Biz doğuya doğru ilerledikçe, okyanusun dibi ne durum almaktadır acaba? Yaklaşık olarak iki yüz mil boyunca, okyanusun dibi dere­ce derece meyillenir. Bu meyilleniş pek belirli ..

Read more

ENERJİ NASIL DEPOLANIR? Enerji, bir işin yapılabilmesi için gereken şeydir. Bir kuvvetin belirli bir mesafede hareketini sağlar. Bir taşı kal­dırdığınız zaman kaslarınızı kullanarak bir kuvvet uygular, böylece belirli bir enerji harcayıp bir iş yapmış olursunuz. Bu durumda harcanan enerji, kasların hareketiyle belirlenir. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle yapılan makineler, başka biçimlerde enerjilerin kullanılması ilkesine dayanır. Söz ..

Read more

MEKANİK TELGRAFI KİM İCAT ETTİ? Fransız Devriminin başlangıcı olan 1789 yılı, askeri birlikler arasında hızlı ve etkin bir haberleşme ihtiyacı doğur­muştu. Bu ihtiyacı sezinleyen Claude Chappe adındaki bir Fransız, kardeşinin ve bazı dostlarının yardımıyla bir maki­ne yaptı. 1792 yılında, bu makinenin Kurucu Meclis tarafından kabul edilmesini sağladı. Makine bir kulenin üzerine oturtuluyordu. Tam ortada, taşınabilir ..

Read more

SENDİKALAR NASIL KURULDU? Eski Yunanistan ve Roma’da köleler kıyasıya çalıştırılırlardı. Çok ağır, zorlu koşullar altındaki çalışmalarına karşı­lık kendilerine ölmeyecek kadar yiyecek ve yatıp kalkacak yer verilirdi. Orta Çağlarda, serfler (köleler) çalışmalarının karşılığında korunmalarının sağlanmasını istediler. Bağ­lı oldukları, hesabına çalıştıkları mülk sahiplerinden, başka­larına karşı korunmalarıyla ilgili isteklerde bulundular. Bu serfler ücretle çalışmıyorlardı. Tamamen mülk sahiplerinin yani ..

Read more

KRAL HAMMURABİ KİMDİR? Tarih, Babil hükümdarı Kral Hammurabi’nin büyük bir ka­nun yapıcı ve savaşçı olduğunu açıklar. İsa’dan önce 1792 ile 1750 yılları arasında yaklaşık olarak kırk yıl egemenliğini sürdürmüş ve kendi döneminde başkenti muhteşem bir belde haline getirmişti. Hammurabi’nin kuvvetin geçmediği, etkisiz kaldığı yerde diplomasiden yararlanarak tüm Mezopotamyayı yönetimi altına aldığı bilinmektedir. Yaptığı kanunlar gerçek ..

Read more

VARİS NEDİR? Varis çok yaygın ölçüde görülen bir rahatsızlıktır. Yaklaşık olarak her iki kadından birinde, 40 yaşını aşkın erkeklerin de dörtte birinde varis görülür. Rahatsızlığın gerçek nedeni uzun süre, devamlı ayakta durmaktır. Bu durumda, kan yerçekimine karşı bir yönde kal­be dönme sorunuyla ciddi bir tehlike oluşturur. Normal olarak, kanın geriye dönüşü bacak kaslarının kasılması ve ..

Read more

YILAN ZEHİRİNİ NEREDEN ALIR? Bilim adamları yaklaşık olarak iki bin dört yüz tür yı­lanın yaşadığını belirtmektedirler. Bunların sadece yüzde sekizi zehirlidir. Yani avlarını sokup zehirleyen yılanların türü 300 ü geçmez. Ayrıca, zehirli yılanlardan bir kısmının zehiri insanlar için tehlikeli olabilecek kuvvette değildir. Yılanların hepsi, yiyeceklerini yutmalarında yararlı olan bir salya salgılar. Zehirli yılanlarda, salya bezlerinden ..

Read more

JÜL SEZAR KİMDİR? Bazı kaynaklar, Mussolini ve Hitler gibi faşist diktatörlerin dünyayı kana, ateşe veren çılgınca, sapık girişimlerinden önce belirli Latince kaynaklara büyük bir ilgiyle eğil­diklerini, askerlik tarihinin unutulmaz adlarından Gaius Julius Caesar (Gayus Jül Sezar)’ın askeri hareket ve savaş taktiklerini titiz bir dikkatle incelediklerini ileri sürer. Kendi hesabımıza böyle bir şeye inanmıyoruz. Jül Sezar ..

Read more

SERT SU NEDİR? Su, tadı, kokusu ve rengi olmayan iki gazın bileşimidir . Başka bir söyleyişle, çok hafif bir gaz olan hidrojen ve da­ha ağır, aktif bir gaz niteliğindeki oksijenin birleşmesinden meydana gelir. Su üç halde olabilir: Sıvı, katı ve gaz. Katı hal­deki su buzdur. Gaz halinde ise “buhar” olarak tanımlanır. Suyun özellik ve niteliklerini ..

Read more