KITA EŞİĞİ NEDİR?

  Coğrafya

KITA EŞİĞİ NEDİR?

Atlas Okyanusunu düşündüğünüz zaman, genellikle suyun yüzü aklınıza gelir. Fakat suyun altı, okyanusun dibi pek dü­şünülmez. New York’tan Atlas Okyanusunu geçerek, doğuya doğru bir yolculuk yaptığımızı varsayalım. Biz doğuya doğru ilerledikçe, okyanusun dibi ne durum almaktadır acaba?
Yaklaşık olarak iki yüz mil boyunca, okyanusun dibi dere­ce derece meyillenir. Bu meyilleniş pek belirli değildir. Ge­nel bir bakışla, bu kesimde okyanusun dibinin düz olduğunu söyleyebiliriz. Yer yer V biçiminde bir vadi ya da dar boğaz vardır. Söz konusu kesim kıta eşiği ya da kıta sahanlığıdır. Buradaki kıta eşiği, Kuzey Amerika kıtasının bir parçasıdır. Sadece çok alçalmış ve denizin dibine oturmuştur.
Yaklaşık olarak 380 metre derinliğinde, kıta eşiği ansı­zın sona erer. Artık derece derece bir meyil söz konusu değildir. Burada dik, keskin bir iniş vardır. Kıta sahanlığı da son bulmuştur.
Dik, keskin inişin derinliği yaklaşık olarak iki buçuk mil­dir. Böylece, New York’tan iki yüz mil ayrıldıktan sonra gerçek anlamda okyanusu geçmeye başlamış oluruz. Burada ok­yanusun dibi son derece düzdür. Söz konusu düzlük “dip düzlük” diye adlandırılır ve deniz dibinin hemen hemen üçte bi­rini kapsar. Dünyanın en düz yerlerinden biridir burası.
Okyanusta doğuya doğru ilerlemeye devam edelim. Deni­zin dibinde bazı kabarıklıkların belirdiği kesime ulaşırız . Bunlardan bazıları hatırı sayılır tepeler yüksekliğindedir. Bu kesim “Orta-Atlantik sırtı” diye tanımlanır. Sırtın ortasına yakın, tepeler daha yüksek ve daha diktir. İçlerinden bazıla­rı, yüzeyden 1500 metre yüksekliğinde dağlar görünümünü alır.
Dağların arasında,zeminleri düz olan derin vadiler var­dır. Sırtın hemen ortasında en büyük vadi bulunur.Buraya “ok­yanus ortası yarığı” adı verilir. Yarık, sırtın iki yarısı ara­sında bir çatlak gibidir.
Tekrar doğuya doğru yol aldıkça, gene bir dip düzlüğü ge­deriz. Portekiz açıklarında kıta sahanlığına doğru bir yükse­liş başlar. Çok geçmeden de Avrupa kıtası eşiğine ulaşmış oluruz.

Bir Cevap Yazın