Archives : Aralık-2014

KARANLIK KITA NERESİDİR? Büyüklük bakımından kıtalar arasında ikinci durumdaki Afrika, bazı çevrelerde hâlâ “Karanlık Kıta” diye anılmakta­dır. Bunun nedeni, Afrika’nın yakın sayılabilecek bir tarihe kadar yeterince tanınmamış olmasıydı. Büyüklüğü tüm Avru­pa’nın üç katını aşan Afrika, Asya’ya dar bir kara şeridiyle bağlıdır. Bu ince kara parçası da Süveyş Kanalı ile kesilmiş durumdadır. Daha yukarda değinmiş olduğumuz ..

Read more

GEİGER SAYACI NEDİR? Modern madenci, daha doğrusu maden arayıcı, değerli ba­zı madenleri arama işinde Geiger sayacı adı verilen bir araç kullanır. Atom bombası ve diğer nükleer silahlarla meydana gelen radyasyon tehlikesine karşı aynı araçtan yarar­lanıldığını da duymuşsunuzdur. Bu araç sayesinde, belirli bir çevrede radyoaktivite olup olmadığı ve bunun yoğunluğu kolaylıkla saptanabilir. Aslında, her iki kullanış ..

Read more

PAPAĞAN NASIL KONUŞUR? Papağanların konuştuğunu duymak insanları hem eğlen­dirir, hem de meraka kapılmalarına sebep olur. Fakat insan­ların konuşmasını bu kadar başarıyla taklit eden papağanla­rın bu işi nasıl yaptıkları sorusu hâlâ cevaplandırılamamış­tır. Bazı insanlar, papağanların büyük ve kalın yapılı bir dile sahip oldukları için konuşabildiklerini sanırlar. Aslında bu yapıda bir dil konuşmak için yararlı olabilir. Fakat ..

Read more

TOTEM DİREĞİ NEDİR? İçinde yaşadığımız toplum, aile adı verilen daha küçük topluluklara bölünmüştür. Anne,baba ve kardeşlerle oluşan aile akrabalarımızın da katılmasıyla bir “grup” niteliğini alır. Fakat daha ilkel gruplarda bölünme yöntemleri çok farklıdır, ‘ Kabileler bu bakımdan örnek olarak gösterilebilir. İlkel kabilelerde, bir kabilenin tüm üyeleri birbirinin yakını, hısmı sayılır. Kendi aralarında o gözle görülür. ..

Read more

ABRAHAM LINCOLN KİMDİR? Abraham Lincoln (Linkoln)’un hayat hikayesi, gerçek an­lamda demokrat, sağduyu sahibi, politikayı kişisel çıkarların karmaşık dehlizleriyle dolu bir yol saymayan sıradan Amerikan vatandaşı için bir erdem ve başarılar dizisi örneğidir. Evlerini çevreleyen çit için kolları sıvalı ağaç kesen, altı düz, basit bir tekneyle Mississippi’den aşağı, New Orleans’a kadar yolculuk yapan, orada gördüğü köle ..

Read more

ELEKTROSTATİK JENERATÖR VE SİKLOTRON NEDİR? Elektrostatik jeneratör 1930 yıllarının başlarında, Princeton Üniversitesi öğretim üyelerinden Robert J. Van de Graaff tarafından geliştirilmiştir. Bu jeneratör, bildiğimiz voltaj çoğaltıcıdan daha yüksek voltaj üretir. Yapım ve çalışmasındaki temel ilke, sürtünme işlemi yoluyla statik elektrik yaratmak esasına dayanır. Cihaz ilk kez nükleer çalışmalar için M.A.Tuve, R.Hafstad ve O.Dahl tarafından 1934 ..

Read more

LAVOISIER YASASI NEDİR? “Madde ve enerjinin sakınımı yasası” diye de tanımlanan Lavoisier (Lavazye) yasası, 1743 ile 1794 yılları arasında yaşamış olan Antoine Lavoisier tarafından bulunmuştur. Modern kimyanın kurucularından sayılan Lavazye, aynı zamanda kimyada kullanılan deyimleri saptamış, havanın bileşimini bulmuş, oksijeni keşfetmiştir. Elmasın bir karbon bileşimi olduğunu deneylerle ispatlayarak, Newton’un bu konudaki görüşünü de doğrulamıştır. Fizik ..

Read more

DEDE EFENDİ KİMDİR? 1778 ile 1846 yılları arasında yaşayan Dede Efendi 19.yüzyılın en büyük Türk bestecisi olup, babası Cezzar Ahmet paşa’nın mühürdarı Süleyman Ağa’dır. Süleyman Ağa emekli olduktan sonra İstanbul’a geldiğinde Şehzedabaşındaki Acemoğlu Hamamı’nı satın alarak işletmiş, bu yüzden de oğlu İsmail Efendi’ye “Hammamizade” unvanı verilmiştir. 8 yaşındayken okulda söylediği ihalelerle, dikkat ve ilgiyi çeken ..

Read more

TEKERLEĞİ KİM İCAT ETTİ? Tarih, tekerleği kimin icat ettiği konusunda kesin ve güvenilir bir bilgi vermemektedir. Ancak bazı duvar resimleri kalıntılar ve belge niteliğinde kayıtlara göre, tekerleğin zamanla, değişik kişiler tarafından yapılan uygulamalarla gelişen, böylece bildiğimiz halini alan bir buluş olduğuna inanmak gerekir. Başka türlü söylemek gerekirse, tekerlek ayrı kişilerin farklı kültürlerin ve uygulamalı denemelerin ..

Read more

EZOP KİMDİR? Eski Yunan’ın dünya edebiyat tarihine geçmiş yazarlarından biridir. Kaleme aldığı hayvan masalları eğitici, moral, (ahlaki) değer ve yargılar taşır. Bu masalların hepsinin sonunda “kıssadan hisse” niteliğinde bir mesaj vardır. Sade fakat etkin bir dille yazılmış masallar günümüze kadar ulaşmıştır. Ezop’un doğum yeri belirsiz, doğum ve ölüm tarihleri de kesin olmayıp yaklaşıktır. Belirli tarih ..

Read more