PAPAĞAN NASIL KONUŞUR?

  Genel

PAPAĞAN NASIL KONUŞUR?

Papağanların konuştuğunu duymak insanları hem eğlen­dirir, hem de meraka kapılmalarına sebep olur. Fakat insan­ların konuşmasını bu kadar başarıyla taklit eden papağanla­rın bu işi nasıl yaptıkları sorusu hâlâ cevaplandırılamamış­tır.
Bazı insanlar, papağanların büyük ve kalın yapılı bir dile sahip oldukları için konuşabildiklerini sanırlar. Aslında bu yapıda bir dil konuşmak için yararlı olabilir. Fakat bir ku­şun konuşabilmesi için bu yapıda bir dile sahip olması gerekli değildir. Karga, kuzgun ve diğer “konuşan” kuşlarda böy­le büyük ve kalın bir dil yoktur. Buna karşılık atmaca ve kar­talların dili büyük ve kalındır ama, bu kuşlar konuşamaz.
Akla gelen bir başka soru, papağanların diğer kuşlardan daha akıllı olup olmadığıdır? Aslında bu da bir cevap sayıl­maz. Hayvanlar, özellikle kuşlar dünyasını bilimsel yöntemlerle inceden inceye gözleyen bilim adamlarının çoğu, pa­pağanların ve konuşan diğer kuşların tekrarladıkları kelimelerin anlamını bilmediklerni ileri sürmektedirler. Onların yaptığı, belirli ifadelendirmeler ve eylemler arasında bir bağıntı, bir ilişki kurmaktır.
Papağanlar, ses ve işitme mekanizmaları diğer kuşlara oranla daha ağır çalıştığı için konuşabilirler. Büyük bir ola­sılıkla, insanların çıkardıkları sesler papağanlar tarafından doğal olarak çıkarılan seslere çok benzemektedir. Bunun için de, papağanların insanların konuşmalarını taklit edebilmeleri kolaydır.
Papağanlar başka yönlerden de diğer kuşlara oranla çok ilginç niteliklere sahiptir. Kendilerini her tür yaşam koşul­larına uydurmakta hiç güçlük çekmezler. Denizcilerin, uzun seferlerde yanlarına papağan almalarının nedeni budur. Esas itibarı ile tropik bir kuş olan papağan, başka iklimlere kolaylıkla uyar. Soğuk iklimlerde bile yaşar.
Papağanlar çok cesur ve kendi türüne çok sadık kuşlardır. Bir papağan topluluğunu tehdit eden ortak bir tehlike söz­ konusu ise, bütün grup bu tehlikeye birlikte karşı koyar. Yi­yecek aradıkları zaman, maymunlar gibi daldan dala sıçrayabilirler. Ayaklarını el gibi kullanmakta ustadırlar. Bunu özellikle yemek esnasında yaparlar.

Bir Cevap Yazın