DEVE SU İÇMEKSİZİN NE KADAR YAŞAYABİLİR?

  Genel

DEVE SU İÇMEKSİZİN NE KADAR YAŞAYABİLİR?

Eskiden otomobiller, uçaklar yokken, Asya’nın ve Afrika’nın çöllerini aşmak için kullanılan tek araç vardı. Uçsuz bucaksız, güneşle yanıp kavrulan çölleri aşmak için sadece deveden yararlanılırdı. Devenin “çöl gemisi” diye tanımlanması bu yüzdendir.
Devenin çölde yaşayabilmesini,uzun ve zorlu yolculuklara dayanıklılığını sağlayan yapısal özelliklerinin arasında biri belki de en önemlisi hörgücüdür. Gerçekten, devenin hörgücü yaşadığı ortama ve bu çevrede çeşitli amaçlarla kullanılabilmesine göre tasarlanmış yapısal bir özelliktir diyebiliriz. Bu hörgüç, boşken yumuşak, dolgun görünüşünü kaybeder. Gevşek katlar halinde bir yana sarkar. Hörgücün yapısında kemik yoktur. Sadece yağ ve kaslardan yapılmıştır.
Hörgücün işlevi,bir yiyecek deposu görevini yerine getirmektir. Deve uzun bir çöl yolculuğuna çıkmadan günlerce önce, sahibi onu devamlı şekilde yiyip içmeye zorlar. Deve öylesine besin alır, su içer ki, sırtında bulunan hörgüç bir yağ kitlesi halinde kabarır. Gerginleşir. Ağırlığı çok fazla olan bu hörgüçdeki birikim, deveyi günlerce sürecek yolculuk esnasında besler. Yiyecek ot, içecek su olmadığı zaman devenin yedek besinle direncini sağlar.
Deve,uzun çöl yolculuğuna çıkmadan su depolamasını da yapmıştır. Devenin sürücüsü, onun yaklaşık olarak on beş galon su içmesi için hayvanı zorlar. Bu kadar su içmesini sağlamak amacıyla hayvana tuz verir.
Devenin üç midesi vardır. Bunlardan birini depolama amacıyla kullanır. İkinci gözde sindirim için yararlı, etkin salgılar vardır. Üçüncü gözde ise geviş getirilerek yutulmuş besin sindirilir.
Bu gözlerden ilk ikisinin arasında su depolamak için özel yapıda boşluklar bulunur. Belirli kaslar, suyla dolu keselerin kapalı durmasını sağlar. Deve susadığı zaman kaslar kendiliğinden açılır ve yeteri kadar suyun verilmesinden sonra tekrar kapanır.
Bir deve ne kadar zaman susuz yaşayabilir? Yukarıda ki açıklamadan anlaşılacağı gibi, gerçekte suyun yokluğu diye bir durum sözkonusu değildir. Nitekim, susuzluktan ölmek üzere olan kimseler bazen deveyi keser ve özel gözlerdeki suyu içerler. Ağır hareketli ve az yük taşıyan bir deve, bünyesindeki suyla altı ile on gün arasında susuz yaşayabilir.

Bir Cevap Yazın