Archives : Şubat-2015

MİDYE NEDİR? Suyun alçalmış olduğu kıyıda gezinirken, bir rıhtımın yakınında daldığınız zaman, sığ kayalıkların yüzünde ve kovuklarında sert siyaha çalan kahverengi kabuklu sayısız midye görürsünüz. Büyüklükleri az farklarla taşları görünüşündeki bu kabuklu yaratıklar “midye” diye bilinir. aslında midye nedir acaba? Midyeler çeşitli bakımlardan tarak ve istiridyelere ben­zerler. Bunlardan farklı yönleri, kumsal, kayalık, tekne, şamandıra gibi ..

Read more

PİGMELER NEREDE YASAR? Coğrafya derslerinde öğrendiklerimizden, kitaplarda, ga­zetelerde okuduklarımızdan, Afrika’nın ekvator kuşağına denk düşen bölgesinin yoğun ormanlar örtüsüyle kaplı olduğunu bi­liriz. Bu yoğun ormanların yer yer seyreldiği açıklıklarda kü­çük Pigme kabileleri yaşar. Pigmeler boy ve yapı bakımından dünyanın en küçük insanlarıdır. Bir zamanlar Afrika’da yaşamış olan çok eski bir ırkın soyundandırlar. Bu küçük in­sanlar bugün ..

Read more

ÇİNGENELER HANGİ DİLİ KONUŞURLAR? Çingenelerin niçin bu isimle tanımlandıklarını bilir misi­niz? Yıllarca önce, Avrupa’da yaşayan insanlar onların Mısır’dan geldiklerini düşünürlerdi. Çingene kelimesinin İngilizce karşılığı olan “Gipsy” kelimesi de, İngilizce’ de “Mısır” anlamına gelen “Egypt” kelimesinden kökenlidir. Daha derinlemesine ve bilimsel nitelikte incelemelere göre, yaklaşık olarak bin yıl önce, Hindistan’ın kuzeybatı kesi­minde yaşayan bazı kabileler başka ..

Read more

ARTİRİT NEDİR? Artirit kelimesi birden çok fazla rahatsızlığı tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu değişik rahatsızlıklardaki ortak yön hepsinin de vücudun mafsallarıyla ilgili olmasıdır. En yaygın ölçüde bilinen iki tip artirit: 1) Dejeneratif artirit 2) Romatizmal artirit olarak sayılabilir, Dejeneratif artiritte vücudun yaşlanma hali söz konusudur. Romatizmal artiritte ise iltihaplanma vardır. Vücutta yer yer sakatlıklar ..

Read more

HİPNOTİZMA NEDİR? Bir polis, bir komutan, öğretmen ya da hükümet görevlisi gibi belirli kudreti ve yetkisi olan bir kişi, kendini ilgi­lendiren konularda başka kimselerin itaatini sağlayabilir. Fakat onların kendi istediği gibi düşünmelerini, hissetmelerini sağlayabilmesi olanağı yoktur. Hipnotizma diye tanımlanan şeyin ilginç yönü işte bura­da ortaya çıkmaktadır. Hipnotize edilen biri, kendini hipnoti­ze edenin dilediği gibi düşünüp ..

Read more

BÜYÜK İSKENDER KİMDİR? Tarihçiler, Napoleon Bonaparte dahil, dünya tarihinde hiç kimsenin Büyük İskender’in ulaştığı askeri zaferler düzeyi­ne varamamış olduğunda fikir birliği ederler. Makedonya Kralı Büyük İskender’in ordularıyla gerçekleştirdiği işler göz önünde tutulunca, bu görüşü yadırgamamak gerekir. İskender 18 yaşındayken ilk zaferini kazanmıştı. İsa’dan Önce 338 yılında babası II. Filip’ in kazandığı Chaeronea Savaşında, zaferin sağlanmasında ..

Read more

ÖLÜ DENİZ NEDİR? Bir suya,özellikle bir denize bu adın verilmesi gerçekten garip gelebilir. Fakat yeryüzünde bu denizin niteliklerini ta­şıyan başka bir denizin daha bulunmadığı da bir gerçektir. Aynı deniz, eski Yunan yazarları tarafından “Ölü Deniz” diye adlandırılmıştır. Daha sonra, İbraniler bu denize “Tuz Denizi” adım verdiler. Ürdün ve İsrail arasında bulunan bu büyük, dar tuzlu ..

Read more

ELEKTROMANYETİK DALGALARI KİM BULDU? 1820 yılında Hans Christian Oersted adında Danimarkalı bir öğretmen, belki de farkında olmaksızın çok önemli ve elektronik alanında geniş ufukların açılmasını sağlayan bir keşifte bulundu. Oersted elektrik akımı taşıyan bir telin yakı­nma manyetik (mıknatıslı) bir pusula yerleştirdiği zaman pusula ibresinin telle dikey kesişecek yönde bir noktaya hareket ettiğini gördü. Hans Christian ..

Read more

I.DÜNYA SAVAŞININ EN BÜYÜK DENİZ MUHAREBESİ HANGİSİDİR? 1.Dünya Savaşı esnasında karadaki en kanlı çarpışmalar Verdün’de olmuş, bu muharebelerde Almanlar 278.OOO ölü ve yaralı, Fransızlar ise 442.000 ölü ve yaralı vermişlerdi. Verdün yüzbinlerce can kaybıyla sonuçlanan kara muharebeleri­ne sahne olduğu gibi, 1.Dünya Savaşının en büyük deniz muharebesi de Jutland’dır. Bu kanlı deniz muharebesinde ilk hamle Almanlar ..

Read more