ÖLÜ DENİZ NEDİR?

  Coğrafya

ÖLÜ DENİZ NEDİR?

Bir suya,özellikle bir denize bu adın verilmesi gerçekten garip gelebilir. Fakat yeryüzünde bu denizin niteliklerini ta­şıyan başka bir denizin daha bulunmadığı da bir gerçektir.
Aynı deniz, eski Yunan yazarları tarafından “Ölü Deniz” diye adlandırılmıştır. Daha sonra, İbraniler bu denize “Tuz Denizi” adım verdiler.
Ürdün ve İsrail arasında bulunan bu büyük, dar tuzlu gölün uzunluğu yaklaşık olarak 48 mildir. Genişliği yer yer 3 ile 11 mil arasında değişir. Ölü Deniz’in en ilginç yönlerinden biri, Dünyada deniz düzeyine göre en alçakta bulunan göl olmasıdır. Büyüklüğü nedeniyle kapalı bir deniz olarak kabul edilen Ölü Deniz’in gerçek deniz yüzeyinden alçaklığı, yakla­şık olarak 416 metreyi bulur. Başka türlü söylemek gerekir­se, Ölü Denizin yüzü, deniz yüzeyinden 416 metre aşağıdadır. Güney kesiminde Ölü Deniz hayli sığdır. Buna karşılık, kuzeyde derinliği 400 metreyi geçer.
Ölü Deniz’den kaynaklanan yani buradan çıkan herhangi bir nehir yoktur. Fakat kuzeyden Ürdün (Şeria) Nehri ve çev­redeki tepelerden birçok küçük çay buraya akar. Fazla suyun bertaraf edilmesinin tek yolu buharlaşmadır. Buharlaşma so­nucu, suda tuz, potas, magnezyum klorür gibi minerallerden , büyük miktarda birikimler kalır.
Ölü Deniz, dünyadaki en tuzlu su birikintisidir. Buradaki su, okyanus suyuna oranla altı kez daha tuzludur. Ölü deniz­de bir çok mineral yoğunlaşmış olduğundan, burada yüzen bir adamın ancak başı ve omuzları suyun yüzünde kalacaktır. Söz konusu mineraller insanlar için son derece yararlıdır. Bir örnekle bunu açık seçik belirtebiliriz. Her yıl, Ölü Deniz’den yaklaşık olarak iki milyon ton potas elde edilmekte ve bu po­tas yapay gübre üretiminde kullanılmaktadır.

BENZER YAZI  DÜNYANIN EN YÜKSEK BAŞKENTİ NERESİDİR?

Bir Cevap Yazın