İLK MISIR FİRAVUNU KİMDİR?

  Tarih

İLK MISIR FİRAVUNU KİMDİR?

İsa’dan önce 5000 yıllarında, Nil Nehri vadisinde değişik boylardan kimseler yaşıyordu. Bunların arasında Libyalılar, Asya kökenli Semitler, Afrika’nın daha sıcak bölgelerinden Nubyalılar vardı.
Karışık toplum, sonradan “Yukarı Mısır” ve “Aşağı Mısır” diye adlandırılan iki kesimde yerleşmişti. Uzun bir süre bu ayrılık devam etti.
Yaklaşık olarak İsa’dan önce 3400 yılında, Yukarı Mısır Kralı Menes her iki bölgeyi birleştirdi. Başka türlü söylemek gerekirse, birleşik bir krallık kurdu. Böylece, Menes Mısır’da kurulan krallık hanedanlarından ilkinin birinci kralı(Firavun)dır. Akıllı, üstün niteliklere sahip iyi bir yönetici olan Menes, ülkedeki tarım yöntemine yeni bir düzen getirdi. Nil Nehrinin değişik noktalardaki seviyesini gösteren bir Nilometre düzeni uyguladı. Bu ölçü sisteminin aracılığıyla, nehrin taşkınları önceden hesaplanabiliyordu. İlk kanalların ya­pılmasında da Menes’in öncü olduğu söylenir. Menes, Menfis şehri yakınında büyük ve yeni bir şehir kurdurdu. Bu şehir Mısır’ın başkenti oldu. Değişik görevlere bu görevlerin üstesinden gelebilecek kimseleri atadı. Toprak sahipleriyle işbirliği yaparak, toprakların ilk kayıtlarını çıkardı. Bir tür ta­pu-kadastro sistemi kurdu. Nil’in taşkınlarından sonra geniş toprak parçaları su altında kalıyor, sular çekilince de toprak sahipleri arasında çekişmeler, hatta çatışmalar oluyordu. Menes’in düzenlediği tapu sistemi, bu anlaşmazlıkları ortadan kaldırdı.
Ülke halkı Menes’e bir tanrı gözüyle bakıyor, ona tapıyordu. Tanrı Ptah adına bir de tapınak kurduran Menes’in unvanı “Savaşçı” anlamına gelen “Akâ” ydı. Belgelerde, Mısır’ın bu ilk firavunu bir şahinle simgelenmiştir.

BENZER YAZI  ANGLO SAKSONLAR KİMDİR?

2 thoughts on - İLK MISIR FİRAVUNU KİMDİR?

  • Değerli muhatap,Kutsal kitap okuyorum,yaradılış da Avramın firavunla ilk buluşmasından söz ediyor.ancak firavunun soyu hakkında kayda değer bir bilgiye ulaşamadım.Firavun ademin soyundan olması gerekiyor.ama bu konuda kesin bilgi yok yardımcı olurmusunuz ?

    • sümer tabletlerini olursanız merak ettiğiniz konunun cevabı oradadır. Zaten Tanrı ptah olarak ismi geçen sümer tabletlerinde bahsedildiği gibi Nibiru gezegeninden gelen Annunnakilerden olan Tanrı ENKİ dir. Ptah geliştirici anlamına geliyor.

Bir Cevap Yazın