Archives : Eylül-2015

ALERJİ NEDİR? İnsanların yüzde 10’nun alerjik bir bünyeye sahip oldu­ğu düşünülecek olursa, alerji’nin ne büyük bir dert olduğu kolayca ortaya çıkar. Tıp’ta alerji normal insanlar için zararsız olan değişik maddelere karşı, bazı kimselerin gösterdiği aşırı duyarlılık olarak tanımlanır. Alerjiye sebep olan maddeler saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Örneğin; çeşitli yiyecekler, evcil hayvanlar, plastik veya lastik eşyalar, ..

Read more

BÖCEK YİYEN BİTKİ NEDİR? Yapılan incelemelerden 500 çeşit bitkinin böcek yediği an­laşılmıştır. Bilhassa bünyelerinde fazla azot bulunan böcekle­ri çeşitli tuzaklara düşürerek yakalayan bu bitkilerin davra­nışları bilim adamlarını hayretler içinde bırakmaktadır. Böcek yiyen bitkilerin genellikle hepsi, azotsuz topraklar­da yaşar ve azot ihtiyaçlarını yedikleri böceklerden temin ederler. Bu bitkilerin yapraklarında mide görevini yapan bir organ vardır. Bu ..

Read more

SAYI SİSTEMİ NASIL DOĞDU? Dört gömleğiniz varsa, çarşıdan üç yeni gömlek daha alırsanız yedi gömleğinizin olacağını söylersiniz. Paketinizdeki beş sigaradan birini içtiğinizde, geriye dört sigara kaldığını söylemek kadar tabii bir şey olamaz. Fakat yüzlerce, binlerce yıl önce yaşayan insanlar için böyle bir şeyin söz konusu ol­madığını hiç düşündünüz mü? Nitekim, bunun tabii bir sonucu olarak ..

Read more

MİNERAL NEDİR? Topraktan çıkarılan, canlı bir varlıkla ilgisi olmayan maddeler “mineral” diye isimlendirilir. Bunlardan çoğu kristalize haldedir. Bazı kimseler, petrol, kömür,vs. gibi şeyleri de mineraller arasında sayarlar. Oysa bunlar çok zaman önce yeryüzünde yaşamış hayvanların ve bitkilerin kalıntılarıyla oluştuklarından, gerçek anlamıyla “mineral” diye kabul edi­lemezler. Mineraller genel bir bakışla iki gruba ayrılır: 1- Metal asıllı ..

Read more

LAV NEDİR? Lav, yerkürenin (arzın) iç kısmında bulunan eriyik halin­deki kaya kitlelerinin patlayan volkanlarla fışkırdığı zaman aldığı isimdir. Isı derecesi 1200° C (santigraf) ı aşabilir. Ya­nardağın ağzından fışkıran lav, koyu, iyice kıvamlı olduğu için, dağın yamaçlarından saatte 1.5 kilometre hızla akar. Önüne çıkan her şeyi mahveder. Soğuyan lav kitleleri sert kayalara dönüşürler. Lav kitle­leri çok ..

Read more

MARKONİ KİMDİR? 1909 yılında Nobel Armağanı’nı almış olan Guglielmo Marconi (Markoni), ünlü bir İtalyan bilim adamıydı. Radyoyu (telsiz telgrafı) ve telsiz telefonu icat eden Markoni 1874 yılında doğmuştu. Çocuk sayılacak yaşta bile fiziğe meraklıydı. İtalya Bologna Üniversitesi’nde okudu. Sonra İngiltere’ye geçip öğrenimine orada devam etti. Bu arada telsizin ve radyonun çalışmasında temel ilke olan “Hertz ..

Read more

ALFABE NASIL DOĞDU? Hepimizin bildiği gibi, yazıda kullanılan harf dizisi diye tanımlanır. Alfabedeki harflerin her biri belirli bir sesin karşılığıdır. Çok eski devirlerde, insanların anlaşması konuşmayla, ve işaretlerle oluyordu. Sonraları, bazı şeylerin ileride hatırlanması için kaydedilmesine ihtiyaç duyuldu. Ayrıca, uzak yerlerdeki insanlarla haberleşmek için bir çare bulunması gerekiyordu. İşte bu ihtiyaçlar sonucu “alfabe” doğdu. İlkel ..

Read more

KAC ÇEŞİT GÜL VARDIR? Paristeki gül müzesinde Miyosen devrine ait bir gül fosi­li vardır. Bu da bize, gül türünün bundan milyonlarca sene ön­ce de mevcut olduğunu göstermektedir. Halen bilinen en yaşlı gül ağacı Almanya’da Hildestein‘de­dir. Bu ağacın çapı 50 santim boyu ise 13 metredir. Onbirinci asırdan beri yaşadığı sanılmaktadır. Gül çeşitlerine gelince. Bugün Dünyada değişik ..

Read more

BOTANİK NEDİR? Bitkileri konu alan, onları türlerine göre belirli bir düzen­le inceleyen, nitelik ve özelliklerini esas tutarak sınıflandı­ran bilim kolu “botanik” diye isimlendirilir. Yeryüzünde yaklaşık olarak 1.000.000’a yakın çeşitli bit­ki bulunduğu için, botanik çok geniş kapsamlı bir bilimdir. İn­sanlar çok eski tarihlerden beri bitkilerle ilgilenmişler, de­ğişik konularda onlardan yararlanmağa bakmışlardır. Bazı kökleri, yaprakları kaynatarak yapılan ..

Read more

PENSİLİNİ KİM BULDU? Bilim tarihine altın harflerle yazılacak bir buluş “sade­ce bir rastlantının sonucu” olabilir mi? Buluşuyla insanlı­ğa çok büyük bir hizmet yapmış olan bir kimse böyle konuşursa, bunu ancak o kişinin alçakgönüllülüğüne yorabiliriz. Gerçekte böylesine bir buluş için en azından sabır ve sis­temli çalışma, hayâl gücü ve sağlam, sınırsız bir bilgi gere­kir. Penisilin’i bulmuş ..

Read more