ALERJİ NEDİR?

  Sağlık

ALERJİ NEDİR?

İnsanların yüzde 10’nun alerjik bir bünyeye sahip oldu­ğu düşünülecek olursa, alerji’nin ne büyük bir dert olduğu kolayca ortaya çıkar.
Tıp’ta alerji normal insanlar için zararsız olan değişik maddelere karşı, bazı kimselerin gösterdiği aşırı duyarlılık olarak tanımlanır.
Alerjiye sebep olan maddeler saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Örneğin; çeşitli yiyecekler, evcil hayvanlar, plastik veya lastik eşyalar, madenler, değişen hava şartları alerjiye sebep olan şeylerin sadece bir kısmıdır. Hatta duygusal ne­denlerin de allerjiye sebep olduğu bir gerçektir.
Alerji kalıtım yolu ile geçer. Alerjisi olanın, anne veya babasında yoksa bile, dedelerinde alerji olduğu yapılan tet­kiklerden anlaşılmıştır.
Her bünyenin alerji duyduğu şey değişiktir. Örneğin; kimi kuş tüyüne karşı duyarlıdır, kimi yumurtaya veya balığa.
Allerjiye sebep olan şeylerin çokluğu gibi, alerji çeşitle­ri de çoktur. Bunlardan en çok rastlananları, saman nezlesi, ekzema, ürtiker, çeşitli deri hastalıkları astım ve migrendir.
Bazı hallerde alerjiye hangi maddenin sebep olduğunu bul­mak çok güçtür.
Alerjik bünyeye sahip olanların hangi maddeye karşı aşırı duyarlılık gösterdiklerini, deneylerle bulup o maddeden müm­kün olduğu kadar uzak durmaları lâzımdır.
Son zamanlarda Alerji için yeni bazı ilaçlar bulunmuştur.
Bunlardan en etkili olanları, antihistaminiklerdir. Ancak, antihistaminikler, sersemlik, durgunluk vereni tesirler göster­diğinden, mutlaka bir doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.
Alerjilerin en sıkıntı vereni astımdır. Yakın tarihe kadar astıma sebep olan maddenin ne olduğu bilinmiyordu. 1967 yılında astıma (Dermaphagoides pteronyssinus ) adı verilen çok küçük bir böcekle, bu böceğin dışkılarının sebep olduğu orta­ya konmuştur. Evlerimizdeki tozların içinde yaşayan ve göz­le görülmeyecek kadar küçük olan bu böcekler solunum yolu ile ciğerlere kadar ulaşmakta ve çiçek tozlarının sebep ol­duğu saman nezlesi gibi, ciğerlerde bir bağışıklık yaratmak­tadır.

Bir Cevap Yazın