BAKTERİ NEREDEN GELİR?

  Sağlık

BAKTERİ NEREDEN GELİR?

Bakteri, ancak birkaç yüz misli büyülten bir mikroskopla görülecek kadar küçük canlı varlıklar (organizmalar)dır. Büyüklükleri nedeniyle “mikro-organizma” diye de tanımlanırlar. Teknik gelişmeler belirli bir düzeye varıp da insanlar bak­terileri mikroskop altında görmeden önce, bunların faaliyetlerinin sonuçlarını biliyorlardı.

Sözgelimi şarabın tahammürü (fermantasyonu), sütün ek­şimesi, bitkilerin kuruyup ölmesi, ölen hayvanların çürüyüp kokuşması, söz konusu faaliyetler arasındaydı. Ancak dinsel ya da bâtıl inançlar nedeniyle, insanlar bu oluşumları başka şey­lere yormaktaydılar.

Bugün çevremizde, havada, suda, yiyeceklerimizde, deride, hatta vücudun içinde bakteriler var olduğunu biliyoruz. Bak­teriler bölünerek çoğalırlar. Aslında canlı olmalarına rağ­men, bunlarda dişi veya erkek diye ayrım yoktur. Kendileri için uygun şartları, beslenme olanaklarını buldukları zaman, devamlı olarak çoğalacaklardır.

Tek hücreli bir canlı olan bakteri, hayvandan ziyade bitkisel bir yapıya sahiptir. Dışta kabuğumsu, “membran” adı verilen tabaka bulunur. Söz konusu kabuk “su geçirmez” nite­likte değildir. Bunun içi “protoplazma” denilen maddeyle do­ludur. Genellikle bir merkez veya çekirdek (nükleus) yoktur.

Bakterinin dış kabuğu son derece önemlidir. Çünkü bakte­riyi yok etmek için kullanılacak herhangi bir kimyasal mad­denin membran’ı geçebilmesi gerekir. Bakterinin küçük yapı­sı, bir uçta büsbütün incelerek “Flagella-kuyruk” görünümünü alır. Bazı bakteriler, bu flagella’nın salıntısıyla hareket eder­ler. Bazılarının hareketiyse, solucanlar gibi kısalıp uzamak suretiyledir.

“Enfeksiyon-bulaşıcı” diye tanımlanan hastalıklara sebep olan bakteriler, bazı bakımlardan da insanlar için çok yarar­lıdır.

BENZER YAZI  ALERJİ NEDİR?

Bir Cevap Yazın