Category : Din

ABI HAYAT NEDİR? Bir efsaneye göre İskender, ölümsüzlük suyu anlamına gelen abı hayat’ı aramak üzere, ahçısı Andreas ile karanlıklar ülkesi diye anılan yere doğru yola çıkar. Karanlıklar ülkesine ulaştığında, ahçısı pişirmek için hazırladığı balığı bir kaynakta yıkarken suya düşürür. Balık bir anda canlanır ve kaçar. Balığı yakalamak için atladığı sudan bir yudum içen ahçı ölümsüzlüğe ..

Read more

KERBELA OLAYI NEDİR? Emevi Devletinin kurucusu Muaviye’nin oğlu I.Yezid’in halifeliğini ilân etmesi üzerine, Küfe şehri halkı buna karşı gelmiş ve Hz.Ali’nin oğlu Hüseyin’i halife yapmak üzere Kûfe’ye çağırmışlardı. Yezid’in halifeliğine karşı çıkan Hüseyin, akraba ve adam­larıyla birlikte Küfe’ye gitmek için Medine’den hareket etti. http://www.viagragenericoes24.com/comprar-viagra-en-farmacia-sin-receta Yezid, Küfe ve Basra valisi Ubeydullah’ı, Hüseyin’le onu iz­leyenleri http://www.viagragenericoes24.com/beneficios-del-viagra cezalandırmakla ..

Read more

YEZİD KİMDİR? İlk Emevi halifesi Muavi’yenin oğlu ve ikinci Emevi halifesi olan Yezid, halifelik çekişmeleri yüzünden İslam tarihin­de daima lânetle anılmış olan Kerbela olayını yaratmış ve bu yüzdende lanetlenmiş bir kişidir. Bilhassa Mekke ve Medine’yi yaktırıp yıktırmış olması bü­tün Müslüman dünyasının nefretini üzerinde toplamıştır. Buna rağmen Suriye ve Lübnan’ da ona inanan ve onu beğe­nen ..

Read more

PASKALYA NEDİR? Paskalya, Hristiyanların peygamberi olan Hz.İsa’nın dirilişinin kutlanmasıdır. Hristiyan takvimindeki en önemli kut­lamalardan biri, belki de birincisi olduğu söylenebilir. Paskalya (Pazar günü) her yıl aynı tarihe denk gelmez, Yılına göre 22 Mart ile 25 Nisan arasına düşer. Başka şekil­de söylemek gerekirse, 21 Mart’ı izleyen ilk dolunaydan son­raki birinci Pazar günüdür. Genellikle bilindiği gibi, 21 ..

Read more

AFOROZ NEDİR? Aforoz, Hristiyanlıkta kilise yetkilileri tarafından uygulanan dini nitelikte bir cezalandırma yöntemidir. Bu cezanın uygulandığı kimsenin de Hristiyan olması gerekir. Kilise gözünde “suçlu” görülen kişi, yetkili din adamı tarafından aforoz edilir. Artık kiliseye kabul edilmeyecek, din dışı sayılacaktır. Yöntemin uygulanması Hristiyanlığın ilk zamanlarında başlamıştır. Özellikle büyük suç işleyenlere, dine aykırı, dini kurallar dışı hareket ..

Read more

KÂBE NEREDEDiR? Her yıl belirli bir tarihte, dünyanın her tarafından yüzbinlerce Müslüman Arabistan’daki Mekke şehrine gelir. Bunun nedeni, Mekke’nin İslam dünyasının kutsal şehri olmasıdır. Her Müslüman hiç olmazsa hayatında bir kez bu Hac görevini yerine getirmeyi amaç edinmiştir. Hac görevi esnasında asıl ziyaret merkezi Kâbe’dir. Dünyanın her köşesinden gelen Müslümanlar dua esnasında yüzlerini Mekke’ye dönerler. ..

Read more

MÜSLÜMANLIKTAKİ MEZHEPLER NELERDİR? İslam dininde zamanla ayrı görüş ve inançlar ortaya çıkmış, bunların oluşturduğu sistemlere “mezhep” adı verilmiştir. Başlangıçta, İslam dinindeki mezhepler siyasi nitelikteydi. Halifelik konusundaki ayrı görüşler, fikir ayrılıkları bunları savunan çeşitli guruplar ve topluluklar giderek mezhepleri oluşturdu. Hz. Muhammed’in ölümü döneminde sonradan çekişme, hatta çatışmalara dönüşen fikir ve görüş ayrılıklarının konuları şunlardı: Halifenin ..

Read more

BRAHMANİZM NEDİR? Brahmanizm veya Brahmanlık, ana kaynağı Hindistan olan, burada gelişip yayılan büyük dinlerden biridir. Brahmanlık aynı zamanda toplumsal bir rejim, bir düzende sayılır. Güvenilir kaynaklar,bu dini inanış sisteminin Hindu toplumunun egemen kast’ı (tabakası) olan Brahmanlar tarafından meydana getirilen ve geliştirilen bir sistem olduğunu belirtir. Gene güvenilir kaynaklara göre, Brahmanizm, Hindistan’ın Aryalar tarafından istilasından sonra ..

Read more

ABBASİLER KİMDİR? Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, sırasıyla Ebu bekir, Ömer, Osman ve Ali halifelik ettiler. Fakat Ali’nin halifeliği döneminde, Suriye Valisi Muaviye duruma egemen olarak halifeliği ele geçirdi. Bu tarihten itibaren, halifelik Emeviler’e geçmiş oldu. İslamın Peygamberi ve ailesinin büyük düşmanı olan Emeviler’in uyguladığı kanlı politika, sırf aile çıkarlarını gözeterek çevirdikleri entrikalar, özellikle Arap asıllı ..

Read more

MASONLUK NEDİR? Üyelerini birbirine kardeş kabul eden bir gizli dernektir. Mımonluk teşkilatı “loca” adı verilen bölümlere ayrılmıştır. Küçük localar birleşerek büyük locaları oluşturur ve üyeler birbirlerini birtakım özel işaretlerden tanırlar. Merkezleri yoktur, belirli bir yerden yönetilmezler. Günümüzde 5 milyondan fazla mason vardır ve bunların 4 milyona yakın kısmı Birleşik Amerika’da yaşar. II.Dünya Savaşını takip eden ..

Read more