PASKALYA NEDİR?

  Din

PASKALYA NEDİR?

Paskalya, Hristiyanların peygamberi olan Hz.İsa’nın dirilişinin kutlanmasıdır. Hristiyan takvimindeki en önemli kut­lamalardan biri, belki de birincisi olduğu söylenebilir.
Paskalya (Pazar günü) her yıl aynı tarihe denk gelmez, Yılına göre 22 Mart ile 25 Nisan arasına düşer. Başka şekil­de söylemek gerekirse, 21 Mart’ı izleyen ilk dolunaydan son­raki birinci Pazar günüdür. Genellikle bilindiği gibi, 21 Mart gündüzün ve gecenin eşit uzunlukta olduğu tarihtir. Paskalya (Pazar gününün) tarihi de, İsa’nın ölümünden sonra 325 yılında Nicea’daki kilise kurulu tarafından belirlenmiştir.
Paskalya Pazar’ı, Paskalya şenliği için bir hazırlık döneminin sonudur. Bu kırk günlük dönem dia ve perhizle geçer. Dönemin bitimi, Paskalya’dan önceki “Kutsal Cumartesi” günüdür. Söz konusu perhiz dönemi, İsa’nın çöldeki kırk gün­lük perhizini simgeler.
Bir önceki Pazar gününden Paskalya Pazar’ına kadar ge­çen hafta, “Kutsal Hafta” olarak tanımlanır. Kutsal Hafta bo­yunca, kilisede yapılan ayinlerle İsa’nın yeryüzündeki, son günleri hatırlatılır. Bir önceki Pazar, İsa’nın Kudüs’e girdi­ği günü belirler. Kutsal Perşembe ise “Son Yemek” gününü işaret etmektedir. Bunu izleyen Cuma, İsa’nın haça gerildiği gündür. Paskalya Pazar’ı ise, İsa’nın diriliş gününün kar­şılığı olarak kabul edilir.
Paskalya’ya ilişkin çeşitli töreler vardır. Paskalya Pazarı’nda yapılan “gün doğuşu” ayini, yükselen güneşin kutsandığı eski ilkbahar festivallerine kadar uzanan bir kökene sa­hiptir. Paskalya Pazar’ı giyilen yeni giysiler, yeni bir hayatın simgesidir. Bu gelenek, Hıristiyanlığın başlarında, Kutsal Pazar günü beyaz pamukludan giysilerle kilisede yapılan baptizm (vaftiz) töresinden doğmuştur.
Paskalya yortusu’ nun geçmişi Orta Çağlara kadar uza­nır.
Yumurta Paskalya için bir simgedir. Bunu yumurtanın ay­nı zamanda hayatın simgesi olmasıyla açıklayabiliriz. Persler (eski İranlılar) ve Mısırlılar da yeni yıl kutlama şenliklerinde kabukları boyanmış yumurtalar yerlerdi.

Bir Cevap Yazın