Category : Tarih

İLK POLİS ÖRGÜTÜ NE ZAMAN KURULDU? Yukarıdaki resimde görülen eski tip polis, Amerika tarihinin bir dönemindeki çok sayıda bağımsız polis örgütlerinden birinde görevliydi. O tarihe ilişkin belgeler söz konusu dönemde 40.000 i aşkın bağımsız polis kuvvetinin bulunduğunu göstermektedir. Bu örgütlerin yetkileri sınırlıydı. İçlerinden çoğu, bütün suçlarla değil, belirli cürümlerle ilgileniyordu. İlkel anlamıyla “polis” liğin tarihçesi, ..

Read more

GORDİYOM DÜĞÜMÜNÜ KİM BAĞLAMIŞ? Bu düğüm, Frikya ‘da Jüpiter tapınağının yakınındaydı. Gordius adında bir çiftçi tarafından bağlanmıştır. Bu düğümü çözebilecek kimsenin, bütün dünyanın hakimi olacağı rivayeti, kısa bir zamanda her tarafa yayılınca, Büyük İskender, Küçük Asya seferi sırasında kılıcını çekerek düğümü gayet basit şekilde kesmiş, yani bir bakıma çözmüş oldu… Sonra da fetihleri yolunda seferine ..

Read more

DÜNYANIN 7 HARİKASI NEDİR? Eski çağlarda yaşayan insanların, “Dünyanın Yedi Harikası” diye tanımlanan gerçekten çok büyük, dev ölçüdeki yapıt ve anıtların günün birinde ortadan kaybolacaklarını akıllarının kıyısından bile geçirmedikleri muhakkaktır. Bunlardan geri kalan, sadece Mısır’daki Keops Ehramı’dır. Söz konusu Piramit 5000 yıl önce, firavuna ve kraliçeye mezar olarak inşa edilmişti. 7 Harika’dan İkincisi Babil’in büyük ..

Read more

İLK GAZETE NEREDE BASILDI? Gazete artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bir gazetenin yayınlanmasındaki temel amacın “ha­ber vermek” olduğunu bilmeyen de yoktur. Nitekim gazetenin en ilkel örneği, sadece haberlerin duyurulması amacına dayanmaktaydı. Gelip geçen yolculardan, ya da hükümet kaynaklarından edinilen haberler toplanıyor, çok basit bir ifadeyle büyük boy bir kağıda yazılıyor ve herkesin okuması ..

Read more

BÜYÜK ÇİN ŞEDDİ NİÇİN YAPILMIŞTIR? Belirli yüz ölçümünde bir araziniz varsa ve yabancıların bu araziye girmelerini önlemek istiyorsanız, bunun çevresine bir duvar çekmeyi düşünmez misiniz? Eski Çin’de de yabancıların girişlerini kontrol, özellikle istilacıları önlemek amacıyla, şehirlerin çevresine böyle bir duvar çekilirdi. İsa’dan önce 221 yılında, Çin tarihinin büyük imparatorla­rından biri, Çin’in ayrı bölgelerini tek bir ..

Read more

TÜRKİYE’YE İLK UÇAK NE ZAMAN GELDİ? 1911 yılına kadar Türkiye’de uçak hakkında yeterince bilgisi olan tek bir kişi dahi yoktu. Avrupa devletlerinde uçak yapımı ilerlemiş, uçaklar savaştaki yerlerini almışlardı. 1911 yılı Temmuz ayında süvari yüzbaşılarından Fesa ve İstihkâm teğmenlerinden Yusuf Kenan Beyler, uçuş öğrenimi yapmak üzere Fransa’ya gönderildiler. Sekiz aylık bir öğrenim devresinden sonra Türkiye’ye ..

Read more

AFRODİT KİMDİR? Roma mitolojisindeki karşılığı Venüs olan Afrodit, Eski Yunan mitolojisinde Aşk ve Güzellik Tanrıçasıdır. Eski Yu­nanlılar, Afrodit’in doğuşunu efsane niteliğinde değişik söy­lentilerle açıklarlardı. Bu söylentilerden birine göre, Afrodit Tanrılar Tanrısı Zeus (Jüpiter) ile eşi Dione’nin birleşme­lerinden doğmuştur. Söylentilerden ikincisi daha renklidir. Afrodit’in denizin köpüklerinden doğduğunu anlatır. Ünlü re­sim ustası Botiçelli bu sahneyi canlandıran çok ..

Read more

ABI HAYAT NEDİR? Bir efsaneye göre İskender, ölümsüzlük suyu anlamına gelen abı hayat’ı aramak üzere, ahçısı Andreas ile karanlıklar ülkesi diye anılan yere doğru yola çıkar. Karanlıklar ülkesine ulaştığında, ahçısı pişirmek için hazırladığı balığı bir kaynakta yıkarken suya düşürür. Balık bir anda canlanır ve kaçar. Balığı yakalamak için atladığı sudan bir yudum içen ahçı ölümsüzlüğe ..

Read more

KERBELA OLAYI NEDİR? Emevi Devletinin kurucusu Muaviye’nin oğlu I.Yezid’in halifeliğini ilân etmesi üzerine, Küfe şehri halkı buna karşı gelmiş ve Hz.Ali’nin oğlu Hüseyin’i halife yapmak üzere Kûfe’ye çağırmışlardı. Yezid’in halifeliğine karşı çıkan Hüseyin, akraba ve adam­larıyla birlikte Küfe’ye gitmek için Medine’den hareket etti. http://www.viagragenericoes24.com/comprar-viagra-en-farmacia-sin-receta Yezid, Küfe ve Basra valisi Ubeydullah’ı, Hüseyin’le onu iz­leyenleri http://www.viagragenericoes24.com/beneficios-del-viagra cezalandırmakla ..

Read more

YEZİD KİMDİR? İlk Emevi halifesi Muavi’yenin oğlu ve ikinci Emevi halifesi olan Yezid, halifelik çekişmeleri yüzünden İslam tarihin­de daima lânetle anılmış olan Kerbela olayını yaratmış ve bu yüzdende lanetlenmiş bir kişidir. Bilhassa Mekke ve Medine’yi yaktırıp yıktırmış olması bü­tün Müslüman dünyasının nefretini üzerinde toplamıştır. Buna rağmen Suriye ve Lübnan’ da ona inanan ve onu beğe­nen ..

Read more