AFRODİT KİMDİR?

  Tarih

AFRODİT KİMDİR?

Roma mitolojisindeki karşılığı Venüs olan Afrodit, Eski Yunan mitolojisinde Aşk ve Güzellik Tanrıçasıdır. Eski Yu­nanlılar, Afrodit’in doğuşunu efsane niteliğinde değişik söy­lentilerle açıklarlardı. Bu söylentilerden birine göre, Afrodit Tanrılar Tanrısı Zeus (Jüpiter) ile eşi Dione’nin birleşme­lerinden doğmuştur. Söylentilerden ikincisi daha renklidir. Afrodit’in denizin köpüklerinden doğduğunu anlatır. Ünlü re­sim ustası Botiçelli bu sahneyi canlandıran çok değerli bir tablo yapmıştır.
Mitolojik kökenli söylentilerde, Afrodit’in Ateş ve Volkan Tanrısı Hepaistos (Vulcan) la evlendiği ifade edilir. Fakat Afrodit Zeüs’ün zorlamasıyla kabul ettiği bu evliliğe bağlı kalmamış, Ticaret Tanrısı Hermes, Bağ ve Şarap Tanrısı Dionisos, Apollon’un oğlu Phaeton, Adonis, Truva’lı prens Anehise gibi tanrılar ve ölümlü kişilerle de sevişip birleşmiştir.
Aşk Tanrısı Eros, Evlilik Tanrısı Hymen, Bahçe Tanrısı Priape, Truvalı prens Aineias bu aşkların ve birleşmelerin ürünleridir.
İlgili konuda uzman bilim adamları, artık Afrodit’i Yunan asıllı saymamaktadırlar. Çağdaş açıklamalara göre Afrodit Doğu kökenlidir. Belirgin ortak özellikler, Afrodit’le, Asurlular’ın ve Fenikeliler’in aşk, üreme Tanrıçaları arasındaki “eş” sayılacak benzerliği işaret etmektedir.
Afrodit’in bir başka özelliği aynı zamanda Savaş Tanrıçası olmasıdır. Koç, teke, güvercin, selvi ve nar ağacı gibi sem­bollerle belirtilir. Sonradan, bunlara neslin çoğalmasıyla il­gili olarak tavşan, cinsel çekicilik ifadesi karşılığında kuyruk sallayan kuş, kaplumbağa, gül ve ıhlamur ağacı sembolleri de katılmıştır,
Afrodit klasik çağdan beri her alandaki sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Onun adına yapılan heykeller, tablolar, onun için yazılan şiirler sayısızdır. Heykel ve resimlerindeki ka­rakteristik özellikler, hafifçe yuvarlak yüzlü, çizgileri zarif ve kıvrak, gözleri süzgün ve hafif gülümsüyormuş izlenimi veren, sağlıklı bir güzel kadın görünüşünde tanınmasına, böy­lece tahayyül edilmesine sebep olmuştur
Halen yeryüzündeki Afrodit heykellerinin en ünlüsü, 1820 yılının kışında, Ege Denizindeki Melos Adası’nda Yorgo Bettoms adındaki köylüyle oğlu tarafından bulunan Melos (Milo) Afroditi’dir. Bu heykelde, Afrodit çıplak, eliyle, belinden aşağı kısmı saran örtüyü tutan, sağ elindeki küreyi de havaya kaldırmış bir kadın görünüşündedir.
Mitolojik kaynaklı söylentilerle belirtilen davranışları göz önünde tutularak, Afrodit’e sadece Aşk ve Güzellik değil Şeh­vet Tanrıçalığı da yakıştırılmıştır. Eski Yunanistan’da özel olarak eğitilmiş kurtizan’lar (aşk kadınları), Afrodit’in kız­ları sayılırdı. Eski Roma’ nın Vesta rahibeleri de, temelde aynı niteliği taşıyan, Roma mitolojisinde Afrodit’in karşılığı olan Venüs’e adanmış genç, güzel, genellikle soylu ailelerden kızlardı.

Bir Cevap Yazın