Category : Edebiyat

GOETHE KİMDİR? Goethe (Göte) sadece Alman edebiyatının en büyük isimlerinden biri olmayıp, ayni zamanda 18.yüzyılın toplum ve düşünce alanındaki en soylu değerlerinden de biridir. İmparatorluk şansölyelerinden (başbakan)birinin oğlu olarak 1740 yılının 14 Ağustos günü Frankfurt-on-Main’de do­ğan Johann Wolfgang Goethe (Göte), on altı yaşındayken Leipzig Üniversitesine hukuk eğitimine gönderildi. Sınırsız ha­yal gücü, büyük yetenekleriyle kendini hukukun ..

Read more

EZOP KİMDİR? Eski Yunan’ın dünya edebiyat tarihine geçmiş yazarlarından biridir. Kaleme aldığı hayvan masalları eğitici, moral, (ahlaki) değer ve yargılar taşır. Bu masalların hepsinin sonunda “kıssadan hisse” niteliğinde bir mesaj vardır. Sade fakat etkin bir dille yazılmış masallar günümüze kadar ulaşmıştır. Ezop’un doğum yeri belirsiz, doğum ve ölüm tarihleri de kesin olmayıp yaklaşıktır. Belirli tarih ..

Read more

TOLSTOY KİMDİR? “Anna Karenina” ve “Savaş ve Barış” adındaki edebiyat ürünleri, bugün okullarda, üniversitelerin edebiyat bölümlerinde okunup incelenen klasik metinler arasına girmiştir. Bu eserleri yazan büyük usta, edebiyat dünyasında hiç ölmeyecek kişiler yaratmış olan bir romancı kimliğiyle anılır. Gerçekten de edebiyat dünyasında çeşitli dillerden eserler vermiş ustaların hiçbiri, kadınlarla erkeklerin ilişkilerindeki psikolojik (ruhbilimsel) çekişme ve ..

Read more

SHAKESPEARE KiMDiR? Dünya edebiyat tarihinde Shakespeare (Şekspir) kadar adından söz edilmiş, eserleri onunkiler kadar yaygın ölçüde bilinen, sahneye konan, inceleme ve çalışmalara konu olan bir kimse daha yoktur. Bütün bunlar göz önünde tutulunca, Şekspir’den “Dünya Edebiyatının Yıldızı” diye söz edilmesinin abartma olmadığı ortaya çıkar. Garip olan, adından, eserlerinden bu denli söz edilmesine rağmen, Şekspir’in kimliği, ..

Read more

NAMIK KEMAL KiMDiR? 1873 yılının 1 Nisan akşamı Gedikpaşa Tiyatrosunu dolduran büyük bir kalabalık, sahnedeki oyuncunun, sahnelenen metin arasında söylediği: “Yare nişandır tenine erlerin Mevt ise son rütbesidir askerin. Altı da bir,üstü de birdir yerin Arş yiğitler vatan imdadına.” dizeleriyle coşmuş, “Yaşasın millet”, “Yaşasın Namık Kemal” diye olanca sesiyle haykırıyor, eserin yazarını, Namık Kemal’i sahneye ..

Read more

ARİSTO KİMDİR? İsa’dan önce 384 ile 322 yılları arasında yaşayan Aristo, Eski Yunanistan’ın en büyük bilgelerinden, en ünlü filozoflarından biridir. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Amintas’ın saray hekimiydi. Ege Denizinin kuzeydoğu kıyılarındaki Stagira’da doğan Aristo, on yedi yaşındayken geldiği Platon(Eflatun)’un Akademisi’nde yirmi yıl öğrencilik etti. Burada mantık ve metafizik çalışmalarının dışında, hukuk, matematik, astronomi ve ..

Read more

FUZULİ KİMDİR? Güvenilir kaynaklara göre 1494 yılında Bağdat yakınlarındaki Hille’de doğan Fuzuli’nin babası aynı kentin müftüsüydü. Irak’ta doğup yaşayan ve orada ölen Fuzuli İstanbul’a gelmediği için, hayatına ilişkin bilgi kesin değildir. Asıl adının Mehmet olduğu söylenir. Oğuzlar’ın “Bayat” boyundan gelen Fuzuli’nin çok iyi bir eğitim görmüş olduğu eserlerinden ve Türkçe divanının “giriş”inden anlaşılmaktadır. 1508 yılında ..

Read more

YUNUS EMRE KİMDİR? XIII. yüzyıl Türk edebiyatının en büyük şairi. Hayatı hakkında pek az bilgi vardır. Sakarya çevresinde Sarı köy de doğduğu, medresede okuduğu, felsefe, tefsir gibi bilgilerle Arapça ve Farsça öğrendiği sanılmaktadır. Adı etrafında meydana getirilen menkıbelerden anlaşıldığına göre, ilk zamanlarda çiftçilikle uğraşmış, tarikata girmiş, Sakarya çevresinde oturan Şeyh Tabduk Emreye kırk yıl hizmet ..

Read more

TEVFİK FİKRET KİMDİR? Şiirlerinden birinde kendini: “Fikri hür,irfanı hür,vicdanı hür bir şairim’’ diye tanımlayan Tevfik Fikret, 1867 yılının 24 Aralık günü İstanbul’da Aksaray’da doğmuştur. Urfa Mutasarrıfıyken ölen babası Hüseyin Efendiden sarsılmaz dürüstlüğünü, annesinden de aşırı bir duyarlılığı alan Tevfik Fikret ilk öğrenimini Aksaray Mahmudiye Rüştiyesinde yaparken, Rus Savaşı yüzünden okula göçmenlerin yerleştirilmesi sonucu Galatasaray’a geçmek ..

Read more

LİTOGRAFİ NEDİR? Yazı olsun resim olsun, baskıların çoğu genellikle üç yöntemde yapılır: (l) Hurufat (harfler) kullanılan baskı. Burada, baskısı yapılacak mürekkep almış kesim geri kalan kısımlara göre yükseltilmiş durumdadır. (2) Fotogravür. Mürekkep bakır bir silindir yüzeyinin altındaki kesiklere doldurulmuştur. Renkli dergilerin büyük bir bölümü bu yöntemle basılır. (3) Litografi. Baskı yüzeyi tamamen düzdür. Litografi “taş ..

Read more