YUNUS EMRE KİMDİR?

  Edebiyat

YUNUS EMRE KİMDİR?

XIII. yüzyıl Türk edebiyatının en büyük şairi. Hayatı hakkında pek az bilgi vardır. Sakarya çevresinde Sarı köy de doğduğu, medresede okuduğu, felsefe, tefsir gibi bilgilerle Arapça ve Farsça öğrendiği sanılmaktadır. Adı etrafında meydana getirilen menkıbelerden anlaşıldığına göre, ilk zamanlarda çiftçilikle uğraşmış, tarikata girmiş, Sakarya çevresinde oturan Şeyh Tabduk Emreye kırk yıl hizmet etmiş, odun taşımış, şeyhlerinin tarikatını yaymak için uzun gezilere çıkmıştır. Yaşadığı yıllar hakkında da kesin bilgi yoktur.Yazma bir kitapta 1320 yılında 82 yaşında öldüğü kaydedilmektedir. Yunus adına Anadoluda değişik yerlerde dokuz mezar bulunmaktadır. Sarı köydeki mezarın asıl mezar olduğu sanılmaktadır. Türk Edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairlerden ve Türk Tasavvuf Edebiyatının en ünlü şairlerinden olan Yunus Emre, tasavvuf konusunda lirik şiirler yazmış ve tasavvuf kültürünü konuşma diline ve halk anlayışına indirmekte büyük bir başarı göstermiştir. Şiirlerini genel olarak hece vezninde ve dörtlüklerle yazmıştır.

Divanı, yeni Türk harfleri ile basılmıştır.

BENZER YAZI  SHAKESPEARE KiMDiR?

Bir Cevap Yazın