Archives : Mayıs-2015

İLK HASTANELER NASIL KURULDU? Toplumun zayıf, hasta bireylerinin bakımı, insanları çok eski zamanlardan beri düşündüren bir sorundur. Fakat hastahane adı verilen kurumun insanlık tarihindeki yeri hayli yenidir. Greklerin (eski Yunanların) hastalar içni sosyal nitelikte, daha doğrusu kamuya açık kuruluşları yoktu. Eski Yunan toplumunun bazı doktorları, çalıştıkları yerlerde ilkel ameliyatlar yaparlardı. Fakat bu yerler çok küçüktü. ..

Read more

HAVA MOTORU NEDİR? Havanın kinetik enerjisini mekanik enerjiye çeviren bir mekanizmadır. Sıcak Hava Motorları başka bir kaynak tarafından havaya verilen ısı enerjisini kullanır. Bu ısınan havanın basıncı da artacağından bir pistonu hareket ettirerek mekanik enerji oluşturur. İlk başarılı hava motoru 1826 yılında John Ericsson tarafından yapıldı. Ericsson basınçlı havayı bir jeneratörden geçirip ısıttıktan sonra çevresinde ..

Read more

ZEKÂ TESTİ NEDİR? Günümüzde özellikle ilkokul öğrencilerinin çoğuna zeka testleri uygulanmaktadır. Zeka testlerinin sonuçları, çocuğun öğrenme ve bellek (hafıza) yetenekleri konusunda bilgi verir. Öğrendiklerini çözümü gereken sorunlara uygulama düzeyini gösterir. Genel bir tanımlamayla, zeka kitaplardan öğrenilen, diğer yollarla edinilen bilgiden başka bir şeydir. Düzenli, bir sistem çerçevesinde ve yararlı olacak şekilde düşünme, sonuçlara, yargılara varma ..

Read more

ARTEMİS TAPINAĞI NEREDEDİR? Diana Tapınağı adıyla da anılan bu tapınak Efesos’dadır. Tanrıça Artemis adına çeşitli çevrelerde tapınaklar dikilmiş olmasına rağmen, bunların en görkemlisi gerçek anlamda bir sanat şaheseri niteliğini taşıyan Efesos’daki Artemis Tapınağıdır. Tapınağın yapılışının tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Söylentilere göre yedi kez yanıp yıkılmış, her seferinde eskisinden daha büyük bir özenle, daha güzel olarak ..

Read more

SEMPATİK SİSTEM NEDİR? Vücudumuzun bütün olarak yapısında belirli dürtüleri iç organlara, kan damarlarına ve bezlere doğru veya bunlardan daha öteye ileten, taşıyan sinir merkezi “otonom sinir sistemi” diye adlandırılır. Otonom sinir sistemini veya örgüsünü oluşturan bütün, anatomi ve işlev açısından ikiye ayrılır: (l) Sempatik, (2) parasempatik sinirler. Burada sadece “sempatik sinir” sistemini inceleyeceğiz. Sempatik sinirler, ..

Read more

HELİOGRAF NEDİR? Tarihin çeşitli dönemlerinde, uzaktan uzağa haberleşme için değişik yöntemlerin kullanıldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Başlangıçta çok ilkel olan bu yöntemler, geçen zamanla ilerleyen teknolojiye uygun bir gelişme göstermiş ve sonunda şimdiki halini almıştır. Eski Yunanlılar karanlıkta meşalelerle işaretleşir, bir yerden bir yere böylece haber gönderirlerdi. Fakat gündüz vakti aynı yöntemden yararlanamayacakları doğal ..

Read more

VAKUM NEDİR? Bazı kimseler, “vakum” deyince kesin olarak hiç bir maddenin, herhangi bir cismin bulunmadığı bir yer düşünürler. Daha genel olarak söylemek gerekirse, onlar için vakum hiç bir şeyin bulunmadığı bir yerdir. Bilim adamlarına göre böyle bir şey mümkün değildir. Bilgi ve açıklamaları güvenilir deneylere dayanan bilim aadamları, herhangi bir maddenin hiç değilse bir parçasının ..

Read more