ARTEMİS TAPINAĞI NEREDEDİR?

  Coğrafya

ARTEMİS TAPINAĞI NEREDEDİR?

Diana Tapınağı adıyla da anılan bu tapınak Efesos’dadır. Tanrıça Artemis adına çeşitli çevrelerde tapınaklar dikilmiş olmasına rağmen, bunların en görkemlisi gerçek anlamda bir sanat şaheseri niteliğini taşıyan Efesos’daki Artemis Tapınağıdır.
Tapınağın yapılışının tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Söylentilere göre yedi kez yanıp yıkılmış, her seferinde eskisinden daha büyük bir özenle, daha güzel olarak tekrar yapılmıştır. Belirli bir dönemde Hristiyanlığın Anadolu’da yayılmaya başlaması, tapınağın önemini kaybetmesinde etken olmuştur. Öyle ki, sütunlarından bazıları İstanbul’a getirilerek Ayasofya’nın yapımında kullanılmıştır.
Artemis Tapınağı geçen zamanla toprağın altında kalmış, 19.yüzyıla kadar yeri bulunamamıştı. Bu yüzyılda İngilizlerin öncülüğüyle yapılan kazılar sonucu, tapınağın kalıntıları ortaya çıktı. Taşınması olasılığı bulunan kalıntılar İstanbul’daki Arkeoloji Müzesine getirildi.
Tapınak ilk kez İsa’dan önce 7. yüzyılda, Kimmerler tarafından yıkılmıştır. Gotlar tarafından yıkılması gene İsa’dan sonra 263 yılına rastlar.
Artemis Tapınağının önem ve değeri sadece üstün bir sanat örneği olmasında değildir. Din açısından da büyük önem taşır. Eski Yunan dünyasının çok tanrılı dininden olanlar her yıl belirli bir zamanda buraya gelir, kendilerince kutsal sayılan tapınağı ziyaret ederlerdi. Başka türlü söylemek gerekirse, Artemis Tapınağı dolayısıyla, Efesos çok tanrılı inancın egemen olduğu eski çağın önemli bir dini ziyaret ( hac ) merkeziydi.
Güzellik ve görkemi nedeniyle, Artemis Tapınağı dünyanın 7 Harikasından biri sayılır.

BENZER YAZI  YÖN NASIL BULUNUR?

Bir Cevap Yazın