UYUŞTURUCU MADDE NEDİR?

  Genel, Sağlık

UYUŞTURUCU MADDE NEDİR?

Tabiattaki bir kısım bitkilerden sağlanarak özel işlemlerle hazırlanan veya sentetik olarak elde edilen belirli bazı maddeler, sinir sistemi üzerinde olumsuz ve giderek şiddetlenen etkiler gösterirler. Duyuları azaltır, güçsüz kılar, ya da tamamen yok ederler. Gösterdikleri etkinin şiddetlenmesine paralel olarak,bunlara karşı duyulan ihtiyaç da artar. Zamanla bir alışkanlık halini alır. İşte bu tür maddelerin hepsi birden “uyuşturucu madde” diye genel bir tanımlamanın sınırlarına girer.

Bazı kimseler haklı olarak alkollü içkileri ve tütünü de bunların arasına katmaktaysa da,biz daha titiz bir ayırım yapacağız. Uyuşturucu maddelerin bellibaşlıları olarak esrar, morfin, kokain, eroin, eter, kloral ve meskalin gibi daha zararlı, hatta öldürücü şeyleri sayacağız.

Bunların hepsi belirli ölçülerde beyin zarındaki hücreleri uyarır, beynin asıl hücrelerini bozar, dengesizlikler, kişilik bozulmaları ve sapıklıklar yaratırlar.

Uyuşturucu maddelerin kullanma süresi uzadıkça, alınan doz arttıkça, olumsuz etkileri o aranda şiddetlenir. Alışkanlık artar ve kurtulma ihtimali azalır.

Şimdi sırasıyla bunları ve etkilerini görelim.

Esrar, bilimsel adı “kanabis indika” olan Hind kenevirinden, bu otun uç çiçeklerinden sağlanır. Tütüne katılıp sigara gibi sarılarak, kabakla veya nargileyle içilir. Daha çok Doğu’da, Orta Doğu’da kullanılmaktayken, zamanla bütün dünyaya yayılmıştır. Meksika’da “Kanabis Sativa” diye tanımlanan türü , “marihuana” adıyla kullanılır.

Başlangıçta bir rüya alemi, bir sükunet verir. Kullananlar, başlatanda bir boşluk, tatlı bir gevşeme, uyuşma hissederler. His aldanışları ve hayaller yaratır.

Ağrı kesici olması nedeniyle tıpta da kullanılan morfin, bildiğimiz, afyon bitkisinden elde edilir. Daha çok zenginler tarafından alışılan bir tehlikedir. Devamlı morfin kullananlarda, halsizlik, hazımsızlık, zayıflama meydana gelir. Davranışları yapmacıklıdır. Giderek huysuzlaşır, çabuk etki altında kalan kimseler olup çıkarlar. Zamanla ahlak değer ve yargılan kaybolur. Tembellik, pislik gelişir.

BENZER YAZI  GUT NEDİR?

Beyaz bir toz olan eroin, morfinden sağlanır. Enfiye gibi burna çekilir.

Tatlı bir uyuşukluk ve keyif hali verir. Alışkanlık böylece başlar. Artık ne pahasına olursa olsun eroin sağlamak, bulmak isteyen eroinman, hırsızlığa, cinayete kadar sürüklenebilir. Çılgınlığa kapılır. Ruh ve ahlak çöküntülerine paralel olarak, cinsel güç kaybolur. Bu zehire alışanların, kliniklerde tedavi görmesi şarttır.

Kokain, koka yaprağından elde edilen beyaz bir tozdur. Bu da enfiye gibi buruna çekilir.

Koka bitkisi, Meksika, Cava,Honduras, Bolivya gibi yerlerde yetişir.

Bazı geri kalmış çevrelerde, Güney Amerika yerlileri bitkinin yaprağını sakız gibi çiğnerler.

Başlangıçta aldatıcı bir zindelik, cinsel güç verir. Fakat bu geçicidir. Ardından kırıklık, ağız kuruması, korkunç hayaller gelecektir. Tembellik, sinir sisteminin alabildiğine yıpranması, sağlık durumunda bozulma, ahlak çöküntüsü, kokain kullanan kimseyi tez zamanda korkunç bir uçuruma sürükler. Her bakımdan sonu olur.

Eter daha ziyade kadınlar tarafından kullanılan bir uyuşturucudur. Başlangıçta, başağnsma ve çarpıntılara, sinirlenmelere karşı kullanılır. Rahatlatıcı gelir.

Sonra sonra tehlikeli bir alışkanlık halini alır.

Kloral, bütün uyku ilaçları gurubunu kapsayan bir alışkanlık yapar. Bunu devamlı kullananlarda vücut ısısı yükselir. Terleme ve koma durumlarına sürüklenirler.

Uyuşturucu maddelerin zararlı, tehlikeli, öldürücü etkilerine karşı, bütün uygar ülkeler kıyasıya bir savaş açmıştır.

Bir Cevap Yazın