MAFYA NEDİR?

  Genel

MAFYA NEDİR?

Bugün Amerikada her yana el atan, her kirli işin içinde bulunan özellikle esrar, eroin kaçakçılığını organize eden, id­dia edildiğine göre politika hayatında bile söz sahibi olan Mafya gizli bir yeraltı örgütüdür.
Tarihi Napolyon devrine kadar uzanır. Napolyon’un güney İtalyayı istilası sırasında güvenlikten mahrum kalan Sicilya’daki büyük toprak sahipleri, topraklarının korunması ve güvenliklerinin sağlanması görevini kabadayı çetelerine ver­mişler bu çeteleri madden desteklemişlerdi.
Büyük toprak sahiplerinin maddi desteğine sahip olan bu çeteler kısa zamanda örgütlenip kuvvetlenerek adada kanun üstü bir kuvvet haline geldiler. Zamanla kuvvetleri toprak sa­hiplerinin gücünü bile geçti. Neticede onları ve onlarla birlik­te bir çok iş sahibini haraca bağladılar.
Yeraltı dünyasının kesin ve acımasız kanunlarını eksiksiz uygulayarak aralarından dışarıya en küçük bir sırrın çıkma­sını önlediler. Sebep oldukları kanlı olaylar, katı ve acımasız uygulamalar bu yeraltı örgütünü kısa zamanda efsaneleştirdi Artık Mafyanın ünü Sicilya sınırlarını aşmıştı.
İtalya dan Amerika ya göç başlayınca birçok Mafya mensubu da Amerika ya yerleşti. Kısa zamanda orada da örgütlendiler. Şikago ve New York gibi büyük şehirleri Mafyaya mensup büyük aileler aralarında paylaşarak haraca bağladılar.
Polisin bütün gayretine rağmen yıllardan beri Amerika’da Mafyanın kökü kazınamamıştır.
Mafya üzerine yüzlerce roman yazılmış, film çevrilmiştir.

BENZER YAZI  SİNEK, TAVANDA BAŞAŞAĞI NASIL YÜRÜR?

Bir Cevap Yazın