BALIKLAR NİÇİN BOĞULMAZ?

  Genel

BALIKLAR NİÇİN BOĞULMAZ?

Buna yakın bir başka soruyu bir balığın sorduğunu düşünün; insanlar su dışında nasıl yaşayabilirler?..

İşin aslı, insanların ihtiyacı olduğu kadar, balıkların da oksijene ihtiyaçları vardır. Biz oksijeni havadan, balıklar ise sudan sağlarlar. Ciğerlerimiz, soluk alma işini düzenleyecek bir yapıdadır. Buna mukabil, balıkların da solungaçları mevcuttur. Nefes aldığımız zaman, bütün havayı ciğerlerimize çekeriz. İnce kan damarcıkları, gerekli oksijeni açığa çıkarır, geriye kalanı da çevirirler. Balıklar ise, solungaçlarıyla suyu alırlar. Aşağı yukarı aynı şekilde oksijeni tutar, geriye kalanı döndürürler.

Balıkların solungaçları, başlarının yan tarafındadır. Yapısı dolayısıyla, bunları “kulak” zannedenler olabilir. Bir balığın sudaki hareketlerini gözleyecek olursanız, hiç fasılasız bir şekilde ağzını açıp kapamakta olduğunu müşahade edersiniz. Bu durumda, suyu yutmakta değil, sadece solumaktadır.

BENZER YAZI  SİLO NEDİR?

Bir Cevap Yazın