İLK İLACI KULLANAN KİMDİR?

  Sağlık

İLK İLACI KULLANAN KİMDİR?

İlaçlar, hastalıkların tedavisinde en etkili çarelerden biri belki de birincisidir. Günümüzde belirli rahatsızlıklar için belirli ilaçların alınması, duruma göre doktora danışmayı bile gerektirmeyen bir kolaylıktır.

Ailede biri hastalanırsa, yapılacak ilk şey bir doktor çağırmaktır. Doktor gereken muayeneyi yapar. Uygulanacak tedavi yöntemini söyler ve reçetesini yazar. Doktorun yazdığı reçeteyle eczaneye giderek gereken ilaçları alırsınız.

Bu, tam anlamıyla bilimsel bir davranıştır. Fakat tekniğin ve tıbbın böylesine gelişmiş olmasına rağmen, bazı çevreler­le hâlâ “kocakarı ilaçları”nın kullanıldığını, bunlardan medet umulduğunu duymuş, hatta görmüşüzdür.

Daha ötesi, bilgisiz, kör karanlık inançlara sahip bazı çev­relerde, hastalıkların “büyü”den farksız, saçma şeylerle ge­çiştirilebileceğine inananlar vardır. Birtakım otların yakılması, ne olduğu belirsiz yağların sürülmesi, kurutulup dövülmüş köklerin yutturulması, hastalığın tedavisi için yeterli sa­yılır.

Doğrusunu söylemek gerekirse, bilimsel yöntemler uygulanmadan önce, ilacın ve eczacılığın kökeni de bu davranıştı, ilkel insanların tedavi için başvurdukları, yararlandıkları usuller, hastalıklarının nedenine, kaynağına ilişkin temelsiz, karanlık inançlarıyla bağlantılıydı. Buna karşılık, gene ilkel toplululuklarda terleterek ateş düşürme, kan alma, masaj ve modern farmakoloji tarafından bile yararlı oldu lan kabul edilen bazı köklerin, yaprakların (kına kına, reçine, çeşitli yosunlar vs.) kullanılması gibi tedavi yöntemlerinin uygulandığı da bir gerçektir.

Bilimsel gelişmeler öncesi devirlerde en etkili ilaçları kullanan topluluk eski Mısırlılar olup, bunların ilaçları ve tedavi usulleri “büyü ve sihir” temeline dayanıyordu. Kullandıkları ilaçlar arasında bal, tuz sedir ağacından çıkarılmış bir cins yağ, beyin, karaciğer özü ve çeşitli hayvanların kanını sayabiliriz.

Ancak, Yunanlılara kadar bu alanda bilimsel bir tavırdan söz edilemez.

Bundan 2000 yılı aşkın bir süre önce Hippocrates (Hipokrat) adında bir adam, bilimsel nitelikte ilk ilaçları kullanmış, ilk tedavi yöntemlerini uygulamıştır. Dolayısıyla, Hippocrates modern tıp ilmininde babası olarak kabul edilir.

Bir Cevap Yazın