ALBİNO NEDIR?

  Genel Kültür, İnsan, Sağlık

ALBİNO NEDIR?

Genel bir tanımlamayla, albino renksiz insan anlamına gelir. Bilimsel olarak açıklamak gerekirse, bir albinoda hiç pigmentasyon yoktur. İnsan ırkının her türü, deriye renk ve­ren belirli miktarda bir “pigment” unsuruna sahiptir. “Pigment” unsuru, insan vücudunda bulunan renk verici madde olarak da açıklanabilir. Beyaz ırktan insanlar arasında bu öz maddenin en az bulunduğu kimseler İskandinavyalılardır.
İnsanda saç ve derinin renk almasına, bilimsel deyimle pigmentasyona sebep olan bu maddedir. Renklenme, daha yu­karda da açıkladığımız gibi belirli bazı maddelerin birbiri üzerindeki etkisiyle, eylemiyle meydana gelir. Bu maddeler insanların beyaz, sarı, kızıl derili olarak renklenmelerindeki temel unsurlardır. Kromozomların, belirli enzimlerin de bu konuda etkileri vardır. Enzimler bu temel renk unsurları üzerinde eylem gösterdikleri zaman, pigmentasyon oluşur.
Herhangi bir kimse bu öz maddelerin herhangi birinden yoksunsa, yani vücudunda bu öz maddelerin herhangi biri yok­sa, pigmentasyon dediğimiz “renklenme” olmaz. O kimse bir albino olarak tanımlanır. Kelime, Latince beyaz karşılığı “albus” kelimesinden türemiştir.
Albinonun gözleri pembedir. Çünkü gözünün retina tabakasındaki kan dolaşımının kırmızılığı bu görünüşü verir. Bir albinonun gözleri ışığa karşı çok duyarlıdır. Dolayısıyla göz kapaklarını kısmen kapalı tutar ve devamlı olarak kirpiklerini kırpıştırır.
Bir albinonun saçı ve vücudundaki bütün tüyler beyazdır. Vücudunun içindeki doku örgüsü, beyni ve omur iliği bile beyazdır. Bitkilerde ve bütün hayvanlar arasında da “albino” ör­nekleri görülebilir. Yine aynı şekilde albino kuşlar mevcuttur. İnsan ırkının her türünde albinolar vardır.
Albinizmin yani albino oluşun kalıtımsal olduğuna inanılmaktadır. Başka türlü söylemek gerekirse, bunun babadan ya da anneden çocuğa geçtiği inancı yürürlüktedir.
Albino halinin en yaygın ölçüde karşılaşılan örneği beyaz farelerdir. Keza beyaz tavşanlar da bu gruba girer. Fakat albino sincap, hatta albino zürafa görmüş olanlar bile vardır.

Bir Cevap Yazın