SiKLON NEDiR?

  Genel Kültür

SiKLON NEDiR?

Siklon, basit bir deyimle bir tür fırtına olarak tanımlana­bilir. Başka türlü söylemek gerekirse, bir yerden başka bir yere hızla hareket eden hava demek olan fırtınanın bir türüdür.
Rutubetli hava Ekvator’dan Kuzey yarımküresinde kuze­ye doğru hareket edip de, Arktik bölgeden güneye inen soğuk ve kuru hava kitlesiyle buluştuğu zaman bir fırtına başlar. Bu iki tür hava kitlesinin karışması olanağı yoktur. Hava kit­lelerinin karşılaştığı kesimde, “cephe” ya da “ön” adı verilen keskin bir sınır meydana gelir. Hava kitleleri hareketlerini sürdürürse, daha hafif olan sıcak hava soğuk havanın üzerine tırmanır. Bu daha sıcak havanın daha yukarılara zorlanmayla, sıcak ve rutubetli hava kitlesi soğur. Yoğunlaşan rutubet hol bulutları oluşturur.
Bir yanda bu oluşum devam ederken, fırtınanın merke­zinde hava basıncı düşmeye başlar. Alçak basınç bölgesinin çevresinde, saatin kollarının hareketinin aksi yönde rüzgarlar eser. Böylece, sıcak ve rutubetli hava, fırtınanın doğu ke­siminin çevresinde kuzeye doğru hareket eder. Soğuk hava da batı kesini çevresinde güneye doğru hareket edecektir.
Bir alçak basınç bölgesi “siklon” deyimiyle tanımlanır . Böyle bir kesimdeki hava kitlesinin çapı 400 ile 1000 mil arasında değişebilir. Dairesel hareketli bir fırtına olan “tornado”, bazen bir siklonla karıştırılmaktadır. Oysa bir torna­donun çapı ancak yüz kadem (30-32 metre) ile bir mil arasında olur. Bu nedenle, bir siklon ve bir tornadonun birbirinden ayırt edilmesi bilimsel yöntemlerle hiçte güç değil­dir.
Gerek siklon, gerekse tornado bizim ülkemiz için söz konusu olmayan fırtına türleridir. Siklon ve tornadonun gelip geçtiği çevreler, bu fırtına türlerinin şiddetli etkileri yüzün­den tam anlamıyla bir yıkıntı görünümünü alırlar.

BENZER YAZI  GENETİK NEDİR?

Bir Cevap Yazın