Category : Sanat

İLK KİTAP NE ZAMAN YAZILDI? Bildiğimiz kadarıyla kitaplar Ortaçağ’da ortaya çıkmıştır. Onlara biraz olsun yakınlığı olan şey, papirüs üzerine olan rulolardır. Bu rulolar, papirüs yapraklar birbirine yapıştırılarak hazırlanıyordu. Eski Romalılar, bunları bildiğimiz “cilt” anlamına gelen “volumen” diye isimlendirmişlerdir. 15. yüzyılın ortalarına doğru, papirüsün yerini parşömen ve “vellum” denilen malzeme aldı. Parşömen, koyun ve keçi derilerinden ..

Read more

DÜNYANIN 7 HARİKASI NEDİR? Eski çağlarda yaşayan insanların, “Dünyanın Yedi Harikası” diye tanımlanan gerçekten çok büyük, dev ölçüdeki yapıt ve anıtların günün birinde ortadan kaybolacaklarını akıllarının kıyısından bile geçirmedikleri muhakkaktır. Bunlardan geri kalan, sadece Mısır’daki Keops Ehramı’dır. Söz konusu Piramit 5000 yıl önce, firavuna ve kraliçeye mezar olarak inşa edilmişti. 7 Harika’dan İkincisi Babil’in büyük ..

Read more

İLK MÜZE NE ZAMAN AÇILDI? Tarihin kaydettiği ilk müze, Milattan üç yüz yıl önce İskenderiye de kurulmuştur. Hiç şüphe yok ki bu tarihten önce de bazı değerli eşyaların toplu halde bulundurulduğu yerler vardı. Ancak tarihte bunlara ait bir kayda rastlamak mümkün değildir. Yunan prenslerinden İkinci Attalus ve Pontos hükümdarı Mitridat’da Bergama’da müzeye benzer bazı kuruluşlar ..

Read more

HİNT SANATININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Hint sanatının en gelişmiş kolu mimarlıktır. Çok süslü ya­pılar, Hint mimarlığının karakteristiklerini açık seçik belir­tir. Başka türlü söylemek gerekirse, Hint mimarlığında belir­gin özellik aşırı ölçüde süslü bir üsluptur. Ancak bu aşırı süslü üslubun asla bayağılık ölçüsüne varmadığını da belirte­lim. Kilden ve ağaçtan yapılan ilk yapılar ortada kalmadığı için çok eski Hint ..

Read more

VAN GOGH KİMDİR? Kalven mezhebinden bir papazın oğlu olan Vincent Van Gogh, 1853 yılının 3 Mart günü Hollanda’da Brabant bölgesindeki Groot-Zundert’te doğmuştur. Hague şehrinde resim alıp satan amcası, Van Gogh on altı yaşındayken onu yanına alarak iş vermişti. Bir süre sonra, daha önemli bir galeri sahibi Van Gogh’u Londra ve Paris’te çalıştırdı. 1876 yılında Van ..

Read more

MİKELANJ KİMDİR? Roma’daki ünlü Sistine Kilisesinin tavanını süsleyen eşsiz eserin yapılması politik bir entrikayla çok yakından ilgilidir. Papa Julius II, 1503 yılında Mikelanj’ı mezarı için anıtsal bir tasarıyı gerçekleştirmekle görevlendirmişti. Fakat bazı kimselerin etkisinde kalıp büyük sanatçıyla tartıştı. Anıt-mezar tasarısından vazgeçip, sadece tavanı resimlendirmesini buyurdu. Mikelanj, bir ressamdan ziyade heykelci olduğunu söyledi. Bu görev için ..

Read more

LİTOGRAFİ NEDİR? Yazı olsun resim olsun, baskıların çoğu genellikle üç yöntemde yapılır: (l) Hurufat (harfler) kullanılan baskı. Burada, baskısı yapılacak mürekkep almış kesim geri kalan kısımlara göre yükseltilmiş durumdadır. (2) Fotogravür. Mürekkep bakır bir silindir yüzeyinin altındaki kesiklere doldurulmuştur. Renkli dergilerin büyük bir bölümü bu yöntemle basılır. (3) Litografi. Baskı yüzeyi tamamen düzdür. Litografi “taş ..

Read more

GOTİK NEDİR? Avrupa’da Ortaçağ sonlarından (yaklaşık olarak 12. yüzyıl ortaları), Rönesans’la açılan Yakınçağ başlarına kadar egemenliğini sürdüren, kendine has nitelikleri bulunan bir sanat anlayışı ve akımıdır. Roman (Latin) sanatına karşı bir tepki olarak doğan Gotik sanatı (daha doğru bir deyimle Gotik tarzı), özellikle mimaride etken olmuştur. Bazı kaynaklar mimaride çıkış noktasının Fransa olduğunu belirtmekteyse de, ..

Read more

REMBRANDT KİMDİR? 1606 yılının 15 Temmuz günü Hollanda’da Leyden’de doğan Rembrandt (Rembrant) Harmens van Rijn, zengin bir adamın oğluydu. Belirli bir yaşa gelen Rembrant’ın, babasının durumuyla yakışık alır bir meslek seçeceği düşünülüyordu. Fakat genç Rembrant çok önceden kararını vermişti. Üç yıl süreyle doğduğu şehri ve Amsterdam’ı tanıdıktan sonra 1626 yılında Leyden’de resim yapmaya başladı. Kendine ..

Read more

AUGUSTE RODİN KİMDİR? Ünlü “Düşünen Adam” heykelinin resmini görmemiş herhangi bir vesileyle sözünün edildiğini duymayan kimse kalmamıştır dersek, sadece dünya ölçüsündeki bir gerçeği belirtmiş oluruz. Bu eserin yaratıcısı olan Auguste (Ogüst) Rodin, Fransız değil, tüm dünya heykelciliğinin ölümsüz bir ustası kimliğiyle tarihe geçmiştir. Rodin Paris’liydi. 1840 yılının 10 Kasım günü doğmuş, genç bir sanatçı olarak ..

Read more