RODİN KİMDİR?

  Sanat
Auguste Rodin

Auguste Rodin

AUGUSTE RODİN KİMDİR?

Ünlü “Düşünen Adam” heykelinin resmini görmemiş herhangi bir vesileyle sözünün edildiğini duymayan kimse kalmamıştır dersek, sadece dünya ölçüsündeki bir gerçeği belirtmiş oluruz.
Bu eserin yaratıcısı olan Auguste (Ogüst) Rodin, Fransız değil, tüm dünya heykelciliğinin ölümsüz bir ustası kimliğiyle tarihe geçmiştir.
Rodin Paris’liydi. 1840 yılının 10 Kasım günü doğmuş, genç bir sanatçı olarak mesleğin geleneksel yoksulluğunu yaşamıştı. 1864 yılında, sırf parasal nedenler dolayısıyla, Barye’den almak olduğu dersleri yarıda bırakmak zorunda kaldı, Carrier-Belleuse’ün stüdyosunda çalışıyor böylelikle sadece kıt kanaat geçimini sağlamakla kalmayıp, sanatı için gerekli pratiği de yapabiliyordu. 1870 yılına kadar bu işte çalıştı, Almanların Paris’i kuşatması üzerine işi bırakıp, Ulusal Muhafızlar örgütüne yazıldı, Fransa-Prusya savaşı sona erince, Rodin Brüksel’e gitti. Orada Belçikalı sanatçı Van Rasbourg’la birlikte çalıştı, üzerinde çalıştıkları işin tamamlanması yedi yıl sürdü, Rodin bu arada kendi eserini de İhmal etmemiş, 1875 yılında Salon’da sergilenen “Garnier’nin Portresi”ni tamamlamıştı. İki yıl sonra Paris’e döndüğünde, “Bronz Çağ” hazırdı. Muhtelif sanatçıların büstleri bu eseri İzledi. 1884 yılında sergilenen Victor Hugo’nun büstü de bunların arasına girer. Ertesi yıl, Dante’nin Cehennemi’nden esinlenerek çok figürlü bir gruba başladı. Bunun tamamlanması için yirmi yılını verdi. Bu uzun süre boyunca, Damvillers, Nancy ve Cala-is (Kale) şehirleri için de heykeller yapmaktan geri kalmamıştı. 1899 yılında geçen bir olay, Rodin’in bir sanatçı olarak kıskançlık duygusundan uzaklığını, büyük hoşgörüsünü belirten tipik bir örnektir. Balzac’ın büstü için yaptığı taslaklar geri çevrilmiş, bu! işin .yapılması Falguiere adındaki başka bir heykelciye verilmişti. Rodin alınganlık, güceniklik gibi küçültücü duygulardan arınmış bir sanatçı olduğunu gösterdi. Balzac’ın bir büstünü de o yaptı ve aynı galeride sergiledi. James Mc Neill Whistler’den sonra “Uluslararası Heykelciler, Ressamlar ve Gravürcüler Cemiyetinin başkanı olan Rodin, ünlü “Düşünen Adam” ve “Tanrının Eli” heykellerini bu dönemde yaptı. Aktif olarak çalışmasını hayatının sonuna kadar devam ettirdi. 1917 yılının 17 Kasım günü hayata gözlerini yumduğu an’a kadar, dünya sanat tarihinde adını ölümsüz kılan eserleri üzerinde çalışmasını sürdürdü.

Bir Cevap Yazın