ESKİMOLAR NEREDEN GELDİ ?

  Coğrafya

ESKİMOLAR NEREDEN GELDİ?

Bilimsel nitelikte çalışmalar, Eskimolar’ın bir tür Kuzey Amerikalı Kızılderili soyundan geldiğini belirtmektedir. Her ne kadar Moğol tipinde bir görünüşleri varsa da, aynı görünüşte yerlilere Kuzey ve Güney Amerikanın başka bölgelerinde de rastlanmaktadır.
Kızılderililerin geri kalan diğer bütün boyları gibi, Eskimolar da aslında Asya kökenlidir. Başka türlü söylemek gerekirse, bütün Kızılderililer gibi onlar da Asya’dan gelmişlerdir. Kuzey Amerika’ya ilk Eskimoların Behring Boğazı vb Alaska yoluyla, yaklaşık olarak 2000 ile 3000 yıl önce geldiklerine inanılmaktadır.
Bunlardan bir kısmı Alaska’nın batı sahilleri boyunca ilerlemiş, sonra daha güney sahillerine yönelerek şimdiki Anchorage şehrinin bulunduğu yere kadar ulaşmışlardı. Ötekiler Aleutian Adalarına geçmişlerdi. Fakat içlerinden çoğu Alaska ve Kanada’nın kuzey sahilleri boyunca doğu yönünde yayılmışlardı.
AvrupalIlarla Eskimoların bilinen ilk karşılaşması, İsa’dan sonra 1000 yıllarındadır. Kuzeyliler (Norslar) Amerika’ya ilk ayak bastıklarında, orada Eskimoları görmüşlerdi. Bu karşılaşmanın olduğu asıl bölgeler Labrador ve Newfound land yöreleridir. Eskimolar daha sonra Grönland’da da Kuzeylilerle karşılaşmışlardır.
Onikinci ve Onüçüncü yüzyıllarda,Grönland’da Eskimolar ile Avrupalılar arasında büyük ölçüde evlenmeler olmuştu, bugün görülen Eskimoların çoğunun Avrupai tipi evliliklere kadar uzanır. Bazı Eskimoların iskandinavyalı gibi uzun boylu, sarışın,bazılarının ise italyanlar gibi esmer görünüşlü olmaları gene bu evliliklerin sonucudur. Eskimoların kuzeyde yaşamasının nedeni büyük bir olasılıkla avcılıkla geçinmelerine bağlanabilir. Gerçekten de Eskimoların hayat tarzı, yaşama biçimi ve geçimleri avcılık esasına dayanır. Kuzey Amerika’da avcılığa en uygun bölgeler de kuzeydedir. Dolayısıyla koşullarına büyük bir kolaylık hatta rahatlıkla uydukları kuzey topraklarında yaşamalarını, yadırgamamak gerekir.

 

Picture3

Eskimo

 

 

BENZER YAZI  BÜYÜK PETROL GÖLÜ NEREDEDİR?

Bir Cevap Yazın