DÜNYANIN 7 HARİKASI NEDİR?

  Coğrafya, Sanat, Tarih

DÜNYANIN 7 HARİKASI NEDİR?

Eski çağlarda yaşayan insanların, “Dünyanın Yedi Harikası” diye tanımlanan gerçekten çok büyük, dev ölçüdeki yapıt ve anıtların günün birinde ortadan kaybolacaklarını akıllarının kıyısından bile geçirmedikleri muhakkaktır.

Bunlardan geri kalan, sadece Mısır’daki Keops Ehramı’dır. Söz konusu Piramit 5000 yıl önce, firavuna ve kraliçeye mezar olarak inşa edilmişti.

7 Harika’dan İkincisi Babil’in büyük Asma Bahçeleri’dir. Şimdi ki Irak’ın sınırları içinde, yaklaşık olarak İsa’dan 600 yıl önce ünlü Kral Nebuhadnezzar tarafından yaptırılan bu yüksek duvarların yüksekliği 100 metreyi aşkındır. Kemer biçimi sütunlar üzerine kat kat taraçalar halinde yükselen Asma Bahçelerin duvarı özel bir cins tuğladan yapılmış olup, bugün yerinde sadece bir kalıntı vardır.

3. dev yapıt, Yunanistan’da Olympia’daki Zeus heykelidir. Atina’lı büyük demokrat Perikles’in baş mimarı Phidias tarafından yapıldığı söylenir. Heykel yaklaşık olarak 12 metreyi aşkın yüksekliktedir. Abanoz ağacından tahtında oturan Zeus’un giysisi altın, gövdesi fildişi, gözleri elmastandı. Bugün heykelin varlığından iz, eser kalmamıştır.

Türkiye’de Efes’te bulunan Diana Tapmağı, 7 Harika’nın dördüncüsüdür. Tapınağın çatısı, 18-19 metre yüksekliğinde taştan sütunlarla desteklenmişti. Tapınağın boyu 110, eni 55 metreydi. Grek sanatının en seçkin örneklerinden biri sayıl­mıştır. M.S. 262 yılında, Ege kıyılarına saldırgan akınlar ya­pan Gotlar tarafından yakılıp yıkıldığı bilinmektedir.

Şimdiki adıyla Bodrum olan Halikarnas’taki Kral Mezarı, Dünyanın 7 Harikası arasında 5. sırayı alır. Kral Mausolus için M.Ö. 353 yılında inşa edilmişti. Baş mimarı Hytheos’tur. Kraliçe Artemisia’nın eşi Kral Mausolus için yaptırdığı bu anıtmezar öylesine muhteşemdi ki, sonradan yapılıp dekore edilen bütün büyük mezarlara, kralın adından izafe olarak “Mozole” denilmiştir.

Dünyanın 7 Harikasından altıncısı, Güneş Tanrısı Helios adına Rodos’ta yaptırılmış olan Rodos Heykeli’dir. M.Ö. 224 yılında bir yer depremiyle yıkılan bu heykelin yapımı 12 yıl sürmüştü. Yüksekliği yaklaşık olarak 30 metreyi geçiyordu. Granit ve mermer kaideler üzerine oturtulan heykel bronzdandı.

BENZER YAZI  ARTEMİS TAPINAĞI NEREDEDİR?

İskenderiye Feneri, 7 Harikanın sonuncusudur. Yüksekliği 140 metreye yakındı. Yer depremiyle yıkılan bu fener 1500 yıl gemilere yol göstermiştir.

Bir Cevap Yazın