NİL NEHRİ NEREDEN DOĞAR?

  Coğrafya

NİL NEHRİ NEREDEN DOĞAR?

Bir zamanlar, Afrika “Karanlık Kıta” diye adlandırılırdı. Bunun nedeni, belirli bir zamana kadar Afrika hakkında hemen hemen hiç denilecek kadar az şeyin bilinmesiydi. Karanlık kıta’ya ilişkin sırların arka arkaya çözüldüğü ondokozuncu yüzyıl, Afrika için büyük keşifler dönemi oldu.
Afrika’ya nice kâşifleri çeken sırlardan biri, belki de birincisi Nil nehrinin kaynağını, doğduğu yeri ve çevresini öğrenmekti. Büyük bir olasılıkla dünyanın en uzun nehri sayılması gereken Nil, 6690 kilometre boyunca ormanlar arasından akar ve çölleri geçer.
Daha önce çok kişinin bu konudaki girişimlerine, çabalarına rağmen, Nil nehrinin kaynağını John Speke adında bir İngiliz kâşif bulmuştur. 1827 yılında doğan John Speke, Hindistan ordusunda hizmet gördü. Büyük buluşunu yaptığı zaman otuz yaşındaydı.
Beraberinde Richard Burton adında bir de arkadaşı olan Speke, Zanzibar’dan yola çıktı. Yolculuğun hedefi Nil nehrinin kaynağını bulmak ve bu çevreyi tanımaktı. İki İngiliz, Tanganika Gölü yoluyla Orta Afrika’ya doğru ilerlediler. Birkaç ay sonra, Speke büyük bir göle ulaştı. Yıl 1859 du ve Speke bu göle ulaştığı zaman yalnızdı. John Speke, İngiltere Kraliçesinin adından esinlenerek , bu büyük göle “Victoria” adını verdi. Sezgisi, Nil’in kaynağının bu çevrede olduğunu söylüyordu. 1862 yılında, beraberinde hemşerisi James Grant’la Victoria Gölünün batı kıyısı boyunca ilerledi. Orada coşkun suları göle kavuşan bir nehir gördü. John Speke artık buluşundan emindi. Kagera adındaki bu nehrin suları gölü oluşturuyor, Nil de buradan doğuyordu.
Londra’ya bir telgraf çeken Speke, Nil nehrinin kaynağını bulmuş olduğunu bildirdi. Sezgisi onu yanıltmamış ve yıllardan beri çok kişinin aklını kurcalayan büyük bir esrar çözülmüştü. Bundan sonra atılacak ikinci adım, Nil’in kaynaklandığı bölgeyi inceden inceye tanıyıp öğrenmekti.

Bir Cevap Yazın