MİKELANJ KİMDİR?

  Sanat

MİKELANJ KİMDİR?

Roma’daki ünlü Sistine Kilisesinin tavanını süsleyen eşsiz eserin yapılması politik bir entrikayla çok yakından ilgilidir. Papa Julius II, 1503 yılında Mikelanj’ı mezarı için anıtsal bir tasarıyı gerçekleştirmekle görevlendirmişti. Fakat bazı kimselerin etkisinde kalıp büyük sanatçıyla tartıştı. Anıt-mezar tasarısından vazgeçip, sadece tavanı resimlendirmesini buyurdu. Mikelanj, bir ressamdan ziyade heykelci olduğunu söyledi. Bu görev için Raphael(Rafael)’in daha uygun düşeceğini önerdi. Fakat 1508 yılında başlayıp dört yıl sonra 1512’de tamamladığı tavan resimleri gerçeklen eşi, benzeri görülmemiş bir eserdi. Bu çalışmasının karşılığı, Mikelanj’ın tekrar eski anıt-mezar tasarısını yerine getirmesi için izin veren Papa ertesi yıl (1513) öldü. Tasarı tamamlanamadı. Mikelanj, anıt-mezar tasarısının bir figürü olan o eşsiz Musa heykelini yaptığı gibi, tasarının bütününü de gerçekleştirmek umudundaydı. Tam kırk yıl bu umudu kaybetmedi ama, ne yazık ki tasarının tümünü bir türlü gerçekleştiremedi.
Büyük ustanın ölümsüz eserleri arasında, 1795 yılında Floransa’da sergilenen “Küpid” i, çok büyük mermer bir bloktan yontulmuş soylu “Davud” heykelini, İngiltere Ulusal Galerisi’ndeki “Mançester Madonnası”nı, Papa Juliûs II’ nin bronz statüsünü, “Canlanan İsa” adını taşıyan atletik yapılı bir çıplağı, Giuliano ve Lorenzo de Medici’nin onuruna yapılan büyük anıtı sayabiliriz. “Sentorlar Savaşı”, “Stepler Madonnası” gibi basröliefler de adı sanat tarihine altın harflerle yazılan Mikelanj’ın diğer eserleri arasındadır.
1475 yılının 6 Mart günü Floransa’da doğan ve Buonarotti ailesinin çocuğu olan Mikelanj, Sistin Kilisisesi’ndeki “Son Yargı”, Uffizi Galerisinde bulunan “Kudsal Aile”, Vatikan’daki “Aziz Peter’in Şehadeti” resimleriyle, bir ressam olarak da erişilmezliğini ortaya koymuştur.
Mikelanj’ın mimarlığı, heykelci ve ressam kişiliğinden, daha az değer taşımaz. Roma’daki St. Peter Katedralinin tamamlanmasını planlamış ve aynı şehirdeki Farnese Sarayı’nı yapmıştır. Floransa’daki ünlü Kitaplık, askeri bir mühendis gözüyle çizdiği yeni istihkamlar, lirik ve romantik yönü ağır basan şiirleri, felsefe ve din konusuna ilişkin yazıları Mikelanj’ın ne kadar çok yönlü bir sanatçı olduğunun belirgin örnekleridir.
İtalyan Rönesansının en parlak, en yüce eserlerini veren Mikelanj, 18 Şubat 1564 tarihinde Roma’da ölmüştür.

Bir Cevap Yazın