HAVA MOTORU NEDİR?

  Fen

HAVA MOTORU NEDİR?

Havanın kinetik enerjisini mekanik enerjiye çeviren bir mekanizmadır. Sıcak Hava Motorları başka bir kaynak tarafından havaya verilen ısı enerjisini kullanır. Bu ısınan havanın basıncı da artacağından bir pistonu hareket ettirerek mekanik enerji oluşturur.
İlk başarılı hava motoru 1826 yılında John Ericsson tarafından yapıldı. Ericsson basınçlı havayı bir jeneratörden geçirip ısıttıktan sonra çevresinde ateş yanan silindirlere yolladı. Silindirin sıcak olması nedeni ile içine giren hava genişleyip pistonu hareket ettirdi.
Sıcak hava motorları pek pratik değillerdir. Çok fazla ısıya gerek gösterirler ve çok hantal makinalardır. Avrıca silindirleri de çok çabuk aşındığından günümüzde hiç kullanılmaz.
Basınçlı Hava Motorları ise enerji kaynağı olarak sıkıştırılmış hava kullanır. Bu motorlarda püskürtülen hava bir türbünü döndürerek mekanik enerji sağlar.
Bir de rüzgarla çalışan hava motorları vardır. Bu motorlar bir değirmeni veya dinamoyu döndürmekte kullanılır. Bunlar pervaneli ve tamburlu olmak üzere iki tiptir. Hollanda’daki değirmenler bu tip hava motorlarına en iyi örneklerdir. Bu değirmenler su çekmek ve elektrik üretmek için kullanılır.

BENZER YAZI  HİDROELEKTRİK KUVVET NEDİR?

Bir Cevap Yazın