EZOP KİMDİR?

  Edebiyat

EZOP KİMDİR?

Eski Yunan’ın dünya edebiyat tarihine geçmiş yazarlarından biridir. Kaleme aldığı hayvan masalları eğitici, moral, (ahlaki) değer ve yargılar taşır. Bu masalların hepsinin sonunda “kıssadan hisse” niteliğinde bir mesaj vardır. Sade fakat etkin bir dille yazılmış masallar günümüze kadar ulaşmıştır.
Ezop’un doğum yeri belirsiz, doğum ve ölüm tarihleri de kesin olmayıp yaklaşıktır. Belirli tarih kaynaklarına göre Ezop Samos’lu(Sisam) İadmon’un kölesiydi. Bir söylentiye göre de Delfiler tarafından acımasızca, feci bir şekilde öldürülmüştür. Herodot tarihinde Ezop’un öldürülmesi neden, belirtilmese de, başka kaynaklar şehirdeki veba salgını nedeniyle öldürüldüğünü öne sürmektedir. Bir başka söylenti, Ezop’un feci şekilde öldürülmesinde onun bir masalının, “Kral arayan Kurbağalar” adındaki masalın neden olduğu merkezindedir. Bu söylentiye göre, Ezop Kral Peisistratus’un egemenleiği döneminde Atina’ya gelmiş ve Atina vatandaşlarını ona karşı kışkırtmıştır. Sonradan Atinalılar onun adına bir anıt dikmişlerse de, bu heykelde Ezop’un vücut yapısı çok şekilsizdir. Dolayısıyla şiddetli tartışmalara yol açmıştır.
Bazı kimseler, aslında böyle bir kişinin yaşamamış olduğunu bile savunurlar Oysa Falerum’lu Demetrius(İ.Ö. 345-283)Ezop’un hayvan masallarını on ciltte toplamış, fakat bu eser sonradan kaybolmuştur. Edebiyat tarihindeki ölümsüz yerine rağmen, aslında Ezop bir edebiyatçıdan çok bizim Nasrettin Hoca gibi bir halk adamıdır. Masalları halk arasında geniş ölçüde yayılmış ve tutulmuş, aslında onun kaleminden çıkmayan masallar bile onun sayılmıştır. Masallarının ortak temel karakteri kısa ve özlü olmasıdır. Sokrat cezaevindeyken bu masalları nazım halinde düzenlemeye çalışmıştır. Fakat bu işi daha sonra başaran Babrius olmuştur. Aynı tarzı devam ettiren La Fontaine, Ezop’a oranla özlü sözden çok edebiyatçılığı yeğlemiştir.
Ezop’un masallarındaki kalıcılık, edebiyat yapmaktan uzak, özentisiz, sade ve herkesin kolayca anlayabileceği bir dille yazılmış olmasının sonucudur.

Bir Cevap Yazın