TEKERLEĞİ KİM İCAT ETTİ?

  Bilim, Genel Kültür

TEKERLEĞİ KİM İCAT ETTİ?

Tarih, tekerleği kimin icat ettiği konusunda kesin ve güvenilir bir bilgi vermemektedir. Ancak bazı duvar resimleri kalıntılar ve belge niteliğinde kayıtlara göre, tekerleğin zamanla, değişik kişiler tarafından yapılan uygulamalarla gelişen, böylece bildiğimiz halini alan bir buluş olduğuna inanmak gerekir.
Başka türlü söylemek gerekirse, tekerlek ayrı kişilerin farklı kültürlerin ve uygulamalı denemelerin ortak ürünü olan bir sonuçtur. Bu nedenle, bireysel bir dehanın kıvılcımı olduğu söylenemez.
Tekerlek, Akdeniz yöresindeki muhtelif ülkerlerde değişik biçimlerde görülmüştür. Tüm insanlık tarihini bir zaman ölçeği diye kabul edersek, çok eski ir buluş değildir. Gerçek anlamda ilk tekerleğin yapılıp kullanılması,yaklaşık olarak beş ile altı bin yıl önceden uzaklara gitmez.
Ancak, tekerleği buluşundan sonra insanın, teknolojik anlamda gelişiminin hızını incelemek gerçekten ilginçtir. Güvenilir kaynaklara göre, insanoğlu ilkel aletleri 1.000.000 yıl önce kullanmıştı. Oysa tekerleğin icadı için aradan çok uzun bir süre geçmesi gerekmiştir.Tekerleğin icadından uzay çağına kadar geçen zaman sadece 6000 yıl olup bu süre tekerleğin icadına kadar geçen zamana göre çok kısadır.
İlkel tekerleğin ilk örnekleri, Asur, Babil ve eski Mısır uygarlıklarının kalıntıları arasında görülmüştür. Dolayısıyla bu çevrelerden birinde yapılıp ilk kez kullanıldığında inanılabilir. Kesinlikle bilinen tek şey, Yeni Dünya’da icat edilmemiş olduğudur. 16.yüzyılda kıtayı sömürgeleştiren İspanyollar burada ilk Amerika kültürünün çok ileri örneklerini görmüşlerdi ama, bunların arasında tekerlek yoktu.

BENZER YAZI  TALES KİMDİR?

Bir Cevap Yazın