İLK GAZETE NEREDE BASILDI?

  Tarih

İLK GAZETE NEREDE BASILDI?

Gazete artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bir gazetenin yayınlanmasındaki temel amacın “ha­ber vermek” olduğunu bilmeyen de yoktur.

Nitekim gazetenin en ilkel örneği, sadece haberlerin duyurulması amacına dayanmaktaydı. Gelip geçen yolculardan, ya da hükümet kaynaklarından edinilen haberler toplanıyor, çok basit bir ifadeyle büyük boy bir kağıda yazılıyor ve herkesin okuması için belirli bir yerde duvara asılıyordu.

Tabiidir ki bunu gerçek anlamıyla bir gazete sayamayız, gerçek anlamda bir gazete, dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde okumak için yanınıza alabileceğiniz bir şeydir. Bu açıdan bakınca, ilk gazetenin tarihi 1300 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. İşin garip yönü, kağıdı ilk yapanların Çinliler olduğu gibi, gazetenin de Çin’de yayınlanmış olmasıdır. Hükümet tarafından yayınlanan bu gazetenin adı “Başkent Haberleri” anlamına gelen “Tching Pao” başlığını taşıyordu. Söz konusu gazete sayesinde, hükümet halkı önemli gelişmelerden, herkesin duymasında,öğrenmesinde yarar olan büyük olaylardan haberdar edebiliyordu.

Eski Roma’da halk arasında dağıtılan bir gazete de “Acta Diurna” adını taşıyordu. Bunun anlamı “Günlük Olaylar”dı. Güvenilir kaynakların kayıtlarından bilindiği kadarıyla, en es­ki iki gazete bu ikisidir.

16. yüzyılda, para verip gazete satın almak yaygın bir alış­kanlık halini aldı. Venedik Hükümeti, “Notizie Scritte” yani “Yazılı Haberler” başlığıyla bir gazete yayınlıyordu.

Giderek gazeteler sadece bir haber duyurma aracı olmak­tan çıktı. 18. yüzyılda, belirli yazarlar, politikacılar, düşünür­ler, gazete aracılığıyla fikirlerini yayınlıyorlardı. 1663 yılın­da İngiltere’de çıkan böyle bir gazete “The Intelligencer” adını taşımaktadır. Haber sağlama olanakları çok ağır işledi­ğinden, ilk gazeteler haftada bir sayı çıkıyordu.

İlk Amerikan gazetesi ise 1690 yılında Boston’da yayınlan­mıştı. Koloni hükümeti bu gazetenin yayınlanmasını tez zamanda durdurdu. Benjamin Franklin “Pennsylvania Gazetesi” adında başka bir gazete çıkardı. Söz konusu gazete 1729’dan 1765’e kadar yayınlanmıştır. Kolonilerin sadece iki gazetesi olmasına karşılık, Amerikan İhtilali sırasında gazete sayısı 37’yi bulmuştu.

BENZER YAZI  APOLLON KİMDİR?

Dünyanın belki de en önemli gazetesi olan “The London Times” 1785 tarihinden beri çıkmaktadır.

Bir Cevap Yazın