BÜYÜK ÇİN ŞEDDİ NİÇİN YAPILMIŞTIR?

  Tarih

BÜYÜK ÇİN ŞEDDİ NİÇİN YAPILMIŞTIR?

Belirli yüz ölçümünde bir araziniz varsa ve yabancıların bu araziye girmelerini önlemek istiyorsanız, bunun çevresine bir duvar çekmeyi düşünmez misiniz?

Eski Çin’de de yabancıların girişlerini kontrol, özellikle istilacıları önlemek amacıyla, şehirlerin çevresine böyle bir duvar çekilirdi.

İsa’dan önce 221 yılında, Çin tarihinin büyük imparatorla­rından biri, Çin’in ayrı bölgelerini tek bir ülke olarak, bir imparatorluğun sınırları içinde kalacak şekilde birleştirdi. Bu im­paratorun adı Shih Huang Ti’ydi. Fakat imparatorluğun kuzeyinde, gözün alabildiğine uzanıp giden çöllük bölgede savaşçı, akıncı topluluklar vardı. İmparator Shih Huang Ti, bunların ye­ni imparatorluk için tehlikeli olabileceklerini düşündü. Çin’in kuzey kesimlerini bunlara karşı koruyacak, akıncıları durdu­racak uzun ve çok yüksek bir duvarın yapılmasını önerdi.

Gerçekten aklın almayacağı ölçüde bir proje olan bu duvar 15 yılda tamamlandı. Sonradan yer yer uzatmalar yapıldı. Çe­şitli nedenlerle zarar gören, yıkılan yerler birkaç kez onarıldı. Her şeye rağmen, o zamandan beri öylece durmaktadır.

İmparator bu duvarı yaptırmakla düşüncesini gerçekleşti­rebilmiş miydi acaba? Tarih bunun cevabını “hayır” diye ve­riyor. Akıncıları, Çin’i istila etmeyi düşünenleri durdurabil­mek için bu duvar yeterli değildi. Üstelik, duvarın bazı yerle­rinde zaman zaman onarım gerekiyordu. Moğollar da bu gedikleri kollayarak Çin içine akınlardan geri kalmıyorlardı. Daha ötesi, Çinliler de duvarın içinde yaşamakla yetinmiyor­lardı. Pirinç ekmek için duvar dışına çıkmaları şarttı.

Ne olursa olsun, büyük Çin şeddi o günden bu yana Çin ve Moğol kültürleri arasında keskin bir çizgi, ayrılık belirten bir sınır niteliğini sürdürmektedir.

Büyük Çin Seddi dünya üzerindeki en uzun duvardır. Bütünüyle 1500 mil uzunluğu aşar. Bir savunma duvarı olması nedeniyle boğazları, açıklıkları örtecek, yüksek tepelerin ya­maçlarına yaslanacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksekliği 4,5 metre ile 10 metre arasında değişir. Taş, toprak ve özel yapıda tuğladan örülmüştür. Duvar boyunca üzerinde yaklaşık ola­rak 4 metre genişliğinde bir yol vardır.

Bir Cevap Yazın