YEZİD KİMDİR?

  Din, Tarih

YEZİD KİMDİR?

İlk Emevi halifesi Muavi’yenin oğlu ve ikinci Emevi halifesi olan Yezid, halifelik çekişmeleri yüzünden İslam tarihin­de daima lânetle anılmış olan Kerbela olayını yaratmış ve bu yüzdende lanetlenmiş bir kişidir.
Bilhassa Mekke ve Medine’yi yaktırıp yıktırmış olması bü­tün Müslüman dünyasının nefretini üzerinde toplamıştır.
Buna rağmen Suriye ve Lübnan’ da ona inanan ve onu beğe­nen ve onun adına bir tarikat kurmuş olan bir azınlık vardır.
Müslüman dünyasından kopuk yaşayan bu azınlığa Yezidler de­nir.

BENZER YAZI  TÜRKİYE’YE İLK UÇAK NE ZAMAN GELDİ?

Bir Cevap Yazın