MASONLUK NEDİR?

  Din, İnsan

MASONLUK NEDİR?

Üyelerini birbirine kardeş kabul eden bir gizli dernektir. Mımonluk teşkilatı “loca” adı verilen bölümlere ayrılmıştır. Küçük localar birleşerek büyük locaları oluşturur ve üyeler birbirlerini birtakım özel işaretlerden tanırlar. Merkezleri yoktur, belirli bir yerden yönetilmezler.
Günümüzde 5 milyondan fazla mason vardır ve bunların 4 milyona yakın kısmı Birleşik Amerika’da yaşar. II.Dünya Savaşını takip eden yıllarda masonların sayısında hızlı bir artış görülmüştür fakat bu sonra yavaşlamıştır.
İlk büyük loca 1717 yılında Londra’da kuruldu ve hızla İngiltere’ye yayıldı. 1813 yılında İngiltere’deki iki büyük loca birleşerek İngiliz Birleşik Büyük Locasını oluşturdu.
Kardeşlik masonların en çok bilinen ilkesidir. Masonların diğer bazı prensiplerini şöyle sıralayabiliriz.
1- Derneğe alınacak kimse iyiliği, insancıllığıyla tanınmış olmalıdır.
2- Ruhun ölmezliğine inanmalıdır.
3- Hür doğmuş biri olmalıdır.
4- Herkesin bir derecesi vardır bunlar sırasıyla “çırak”, “Kardeş” ve “Üstat”tır.
5- Sırları gizliyebilmelidirler.-
Mason olmak çok zordur. Teşkilata girebilmek için adayların çok zor maddi ve manevi deneylerden geçmesi gerekir.
Türkiye’de de Cumhuriyetin ilanından önce masonluk çok yaygındı. Cumhuriyet devrinde bunlar yasak ilan edildi ve kapandı. Halen gizli olarak faaliyet göstermektedirler.

BENZER YAZI  PASKALYA NEDİR?

Bir Cevap Yazın