BİR RADYO ALICISI NASIL ÇALIŞIR?

  Teknoloji

BİR RADYO ALICISI NASIL ÇALIŞIR?

Yayınlanan radyo dalgalarını bir radyo alıcısında yararlı hale getirmek için, elektromanyetik dalgaları tekrar elektrik akımına dönüştürmenin bir yolunu bulmamız, bunu uygulamamız gerekir.
Bu işin yapılması son derece basittir. Çünkü bir tele veya başka bir iletkene ulaşan elektromanyetik dalgalar, iletkende bir elektrik akımının geçmesine sebep olur.
Yukarıda belirtilen durumun meydana gelmesi için, ilk ka-demede tek bir tel veya tellerden düzenlenen bir “alıcı anten” kullanılması gerekecektir.
Bir evin dışında, genellikle damında olan anten, bir veya daha fazla çubuk üzerinde birkaç teli ihtiva eder. Bu çubuklar “anten çubuğu “dur. En yaygın ölçüde kullanılan anten, bir radyo cihazının içindeki özel düzende tellerin örgüsüdür. Bazı araba radyoları için, otomobilin yan tarafından çıkışlı, fleksibl (eğilip bükülebilir) metal çubuklar kullanılır.
Radyo dalgaları yayınlandığı zaman, bu dalgalar yayın istasyonundan uzaklaştıkça hızla zayıflar. Eğer bir radyo istasyonunun yakınında oturuyorsanız, yakın istasyondaki yayının öteki istasyonlara oranla ne kadar güçlü olduğu sizce de bilinen bir şeydir. Buna karşılık, radyo dalgaları bir alıcıya ulaştığı zaman genellikle çok zayıftır.
Zayıf radyo dalgaları, bir antenin tellerinde zayıf bir akıma sebep olur. Bu akım belki de bir voltun sadece çok küçük birimi düzeyindedir.(NOT:Hareket eden bir elektrik yükünün gücünü ölçmekte VOLT birimi kullanılır.)
Kolayca tahmin edileceği gibi, bu güç bir hoparlörü çalıştıracak ölçüde değildir. Radyo alıcısına giren akım, elektron lambasına gider. Elektron lambası, bu akimı bir milyon kez veya daha fazla katı güçlendirir. Devrenin başka bir bölümüne gidip taşıyıcı akımdan süzülen güçlenmiş akım, odyo-sinyal olarak ayrı bir bölüme ulaşır. Mikrofonun yaptığı işin tersi bir işlem görür. Elektrik akımı tekrar ses dalgaları haline dönüşür.
Yayın stüdyosundaki şarkıcının veya konuşmacının sesini hoparlörden aynı şekilde alırız.

Bir Cevap Yazın