MARKONİ KİMDİR?

  Bilim

MARKONİ KİMDİR?

1909 yılında Nobel Armağanı’nı almış olan Guglielmo Marconi (Markoni), ünlü bir İtalyan bilim adamıydı. Radyoyu (telsiz telgrafı) ve telsiz telefonu icat eden Markoni 1874 yılında doğmuştu. Çocuk sayılacak yaşta bile fiziğe meraklıydı. İtalya Bologna Üniversitesi’nde okudu. Sonra İngiltere’ye geçip öğrenimine orada devam etti. Bu arada telsizin ve radyonun çalışmasında temel ilke olan “Hertz dalgaları” bulunmuştu. Markoni de aynı konuda çalışmalar yapıyordu. 1896 yılında elektrikle isleyen ilk telsiz telgraf patentini aldı. Bu buluşunu geliştirmek için İtalyan hükümetinden yardım isteyişi karşılıksız kaldı. Bunun üzerine tekrar İngiltere’ye gitti. Çalışmalarını ilerletti. Fransa ile İngiltere arasında telsizle yapılan ilk haberleşmeyi gerçekleştirmişti ama, şimdi aynı şeyi Avrupa ile Amerika arasında yapmak istiyordu. Beş yıl sabırla aynı doğrultudaki çalışmalarını sürdürdü ve 1901 yılında Atlas Okyanusu’nu aşan ilk telsiz haberini gönderdi. 1902 yılında, gemilerde uygulanacak olan telsiz telgraf sistemini ta­mamlamıştı. Ertesi yıl, telsiz sinyallerinin geceleri daha geniş bir alana yayıldığı gerçeğini ispatladı. Uygulamaları buna göre düzeltti.
1900 yılında Nobel Armağanı’nı alan Markoni, 1912 de bir otomobil kazası sonucu bir gözünü kaybetti. 1.Dünya Savaşı çıkmış, İtalya da bu savaşa katılmıştı. Markoni hükümetten görev istedi. İsteğinin karşılığında İtalyan telsiz servisinin başına getirildi. 1914 de İtalyan Parlamentosunda âyan azası oldu. Çalışmalarına da ara vermiyordu. 1924 yılında kısa dal­ga telsiz sistemini ve dolayısıyla radyoyu icat etti. 1929 yı­lında Markoni’ye “Marki” lik asalet unvanı verildi. Yaşadığı süre “senatör” kabul edildi. İtalyan Kraliyet Akademisi, 1930 yılında Markoni’yi “Başkan” lığa seçti. Bu arada Mussolini zor ve zorbalık yollarından Faşist iktidarı kurmuştu. Markoni’den, çalışmalarını birtakım gizli ve karşı durulmaz silah­lar konusuna yöneltmesini istedi. Markoni faşist rejim taraf­lısı değildi. Mussolini’nin niyetlerini, karanlık amaçlarını sezinlemişti. Onun bütün istek ve ısrarlarına rağmen, bilimsel çalışmalarını olumsuz bir yöne çevirmedi.
Bazı kaynaklara göre, Markoni belki de bugünkü laser ışınlarıyla ilgili olarak “ölüm ışını” diye bir şey bulmuştu. Böyle bir gücü eline geçiren Mussolini’nin neler yapabilece­ğini tahmin ederek buluşunun formüllerini ortadan kaldırdı. Soylu bilim adamı yönü her şeye rağmen ağır basmıştı.
1937 yılında öldüğü zaman, bütün dünya devletleri onun yok­luğunu büyük bir kayıp saydılar.

Bir Cevap Yazın