PLANÖR NEDİR?

  Bilim

PLANÖR NEDİR?

Yapısı genellikle tek kanatlı, motor olmaksızın rüzgârın yardımıyla uçan uçaklar “planör” diye tanımlanır.
Planörlerde de motorlu uçaklarda olduğu gibi uçuş kontrol düzeniyle ilgili aletler, iniş takımları, altimetre (yükseklik göstergesi) vardır. Bildiğimiz uçaklardan tek ve esas farkı, daha yukarda değindiğimiz gibi bunlarda motorun olmayışıdır. Planörlerin havalanması için seçilecek yerler bakımından özel bir dikkat gösterilmesi gerekir. Bu amaçla alçak tepelik çevreler seçilir. Düzlükleri çevreleyen tepeler arasında ısınan kesimden yükselen hava daha soğuk bölgelere yönelir. Bu akım da, genel olarak tahta ve bezden yapılmış planörleri iterek havalanmasını, uçmasını sağlar. Belirli ağaçların tahtası dışında, hafif madenlerden yapılan planörler de olabilir. Gövde altındaki tek tekerlek iniş kolaylığını sağlar. Bu tür uçaklarda iniş alanı yumuşak, otlak düzlüklerdir.
Uçağın tarihinden bilindiği gibi, insanlar çok eski tarihlerde bile kanat takarak uçmayı tasarlamış, bu yolda denemeler yapmaktan geri kalmamışlardı. Yunan mitolojisindeki İkarus’un balmumundan kanat takması, Osmanlı tarihinde Hezarfen Ahmet Çelebi’nin 17. yüzyılda Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar uçtuğuyla ilgili söylenti, 1810 yılında, 250 metre kadar havalanabilen Cayley adındaki İngiliz ve daha başkaları, bu alanda sayılabilecek tipik örneklerdir.
Bir bakıma, günümüzdeki planörlerin çıkış noktasının bütün bu deneyler olduğu söylenebilir. Bildiğimiz anlamda planörün ilk örneği, 1891’de Lilienthal adında bir Alman tarafından gerçekleştirilmiştir. Lilienthal tek kanatlı bir planörle yüzlerce kilometre uçuş yapmıştı. Sonradan giderek geliştirilen planör sonunda bugünkü şeklini almıştır.
Dünyada çok yaygın ve sevilen bir spor olan planör uçuşları için sayısız amatör planör kulüpleri açılmıştır. Nitekim yurdumuzda da planör okulu ve çalışmaları vardır.
Bu motorsuz uçağın pratik yararı, pilotların ilk eğitimininde ve kısa mesafeli taşıt amacıyla kullanılmasıdır.

Bir Cevap Yazın