SİMYA NEDİR?

  Bilim, Genel Kültür

SİMYA NEDİR?

Alşimi diye de anılan Simya’ya bir bakıma eski çağların kimya’sı da diyebiliriz.
Simya’nın doğuş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber M.S. I.yüzyılda ortaya çıktığı sanılmaktadır.
Simya’cıların en büyük uğraşısı bakır gibi değersiz mad­deleri altına çevirmek, bütün hastalıkları iyi edecek, insanla­ra devamlı bir dinçlik verecek olan “hayat iksiri” ni bulmak­tı.
Simyacılar günün birinde değersiz madenleri altına dö­nüştürebileceklerine, hayatı devamlı kılabilecek bir iksir elde edebileceklerine inanıyorlardı. Bunun için çeşitli deneyler ya­pıyor, Dünyanın dört köşesinden getirtebildikleri maddeleri birbirine karıştırarak yeni neticeler elde etmeye çalışıyor­lardı. Ancak yapılan çalışmaların hiçbiri ilmi nitelikte de­ğildi. Saplantılar içinde bulunduklarından ufukları dardı. Buna rağmen tesadüflerin yardımı ile, bazı faydalı şeyler bul­dukları da oluyordu.
M.S. I.yüzyılda İskenderiye uygarlığı en parlak devrini yaşıyordu. Sanat alanında olduğu gibi, Simya’nın da gelişip ya­yılmasına bu uygarlığın etken olduğu bilinmektedir. Simya’nın Arap ülkelerinde gelişmesinin bir nedeni de İskenderiye’nin simyacıları madden ve manen desteklemesidir.
Yedinci Yüzyılda büyük Arap araştırıcısı Halit bin Yezit’in yaptığı deneyler ve çalışmalar, Simyanın gelişmesinde ay­rı bir rol oynamıştır. Sekizinci yüzyılda, Gebar adlı bir Sim­yacı’nın yazdığı eserde sülfürik asit ve gümüş nitrat kural­larından bahsedildiği görülmüştür. Böylece, Simyacıların ha­yat iksiri gibi bilim dışı çalışmaları bırakıp yavaş yavaş bi­lime yöneldikleri görülmektedir. Ancak gerçek anlamı ile Simya’dan, kimya ya geçiş için aradan beş yüz yıl daha geç­mesi gerekmiş ve bilimsel çalışmalar on üçüncü yüz yılda Ruqgero Bocone, Arnoldo di Villanova ve Lullo di Majorca gibi kimyanın öncüleri ile başlamıştır.

BENZER YAZI  TALES KİMDİR?

Bir Cevap Yazın