BOTANİK NEDİR?

  Genel Kültür

BOTANİK NEDİR?

Bitkileri konu alan, onları türlerine göre belirli bir düzen­le inceleyen, nitelik ve özelliklerini esas tutarak sınıflandı­ran bilim kolu “botanik” diye isimlendirilir.
Yeryüzünde yaklaşık olarak 1.000.000’a yakın çeşitli bit­ki bulunduğu için, botanik çok geniş kapsamlı bir bilimdir. İn­sanlar çok eski tarihlerden beri bitkilerle ilgilenmişler, de­ğişik konularda onlardan yararlanmağa bakmışlardır. Bazı kökleri, yaprakları kaynatarak yapılan ilaçlar, bazı kök ve yaprakların besin maddesi olarak kullanılması, ilkel boyala­rın yapımında yararlanılan bitkiler, bu bakımdan sayılabile­cek örnekler arasındadır.
Botanik konusunda en eski çalışmaları yapan kimse, eski Yunan bilgini Aristoteles’in öğrencisi Teophrastos (M.Ö.380- 327)’dur. Teophrastos, bir çenekli bitkilerin iki çeneklilerden ayırt edilmesi, bazı hurma ağaçlarının tam anlamıyla, erkek, bazılarının da tamamen dişi olduğunun bulunması gibi, devrine göre gerçekten ileri düzeyde sayılabilecek sonuçlara varmıştı.
Ortaçağ’da, botanikle daha ziyade eczacıların ilgilendikle­rini görüyoruz. Başka türlü söylemek gerekirse, bu devirde botanik sadece eczacıların ilgilenip eğildiği bir konudur.
Zamanın ilerlemesiyle, yakınçağın başlarında İtalyan bo­tanikçisi Andrea Cesalpin (1519-1603), İsviçreli Gaspard Bauhin (1550-1624), gerçek anlamıyla botanik bilimini konu edi­nen çalışmalar yaparlar. Cesalpin, bitkileri çiçeklerine ve yapraklarına göre sınıflandırır. Bauhin, günlük hayatta yarar­lanılan 6000 bitkiyi tesbit eder, bunlara bilimsel birer isim verir. Fransız botanikçi J.P.Tournefort (1656-1708), sınıf­landırma işini daha ayrıntılı ve bilimsel bir düzende gelişti­rir. Bernard Jussieu (1699-1777) ve Antoine Laurent Jussieu adındaki Fransız botanikçiler, bitki familyalarını belirlerler. İsveçli ünlü botanik bilgini Cari vom Linne (1707-1778), bitki­leri 24 sınıfa ayırır.
Bu arada teknoloji gelişmi, bilimsel buluşlar listesi gide­rek zenginleşmiştir. Tabii botanik bilginleri de bundan ya­rarlanır, çalışmalarını, incelemelerini daha güvenilir, daha kılı kırk yaran bir düzenle sürdürürler. Botanik bilimi emekleme, acemi adımlarla yürüme dönemlerini geride bırakmıştır. Mo­dern laboratuar çalışmaları, modern teknik, bilimsel imkân­lar, botaniğin bugünkü durumuna ulaşmasını sağlamıştır.

Bir Cevap Yazın