MİDYE NEDİR?

  Genel Kültür

MİDYE NEDİR?

Suyun alçalmış olduğu kıyıda gezinirken, bir rıhtımın yakınında daldığınız zaman, sığ kayalıkların yüzünde ve kovuklarında sert siyaha çalan kahverengi kabuklu sayısız midye görürsünüz. Büyüklükleri az farklarla taşları görünüşündeki bu kabuklu yaratıklar “midye” diye bilinir. aslında midye nedir acaba?
Midyeler çeşitli bakımlardan tarak ve istiridyelere ben­zerler. Bunlardan farklı yönleri, kumsal, kayalık, tekne, şamandıra gibi şeylere, hatta kendilerinden büyük yapıda diğer kabukluu deniz hayvanlarına yapışıp kalmalarıdır. Soz konusu yapışma, tutunma işi, midyenin sahip olduğu özel bir yapının sonucudur. “Bysuss” adı verilen bu özel yapı, midyenin ayaklarındaki bir bez tarafından üretilen ipliksi salgı şeklinde açıklanabilir. Midyenin ayağı diye tanımlanan kısım, bir midyenin oyuk, çukurumsu ucudur.
Midyenin iki kabuğu vardır. Fakat istiridyede olduğu gibi, bu kabukları bitişik tutan, bir araya getiren, kuvvetli kaslar­dan oluşmuş, kapı rezesini andıran bir unsur yoktur. Midyenin yüzeyi düzdür. İstiridye kabuğunda görüldüğü gibi kaba, çıkıntılı bir yüzeye sahip değildir.
Tatlı su midyeleri “bysuss” adı verilen özel yapıdan yok­sundur. Dolayısıyla kayalara tutunup kalmazlar. Tüm midye­ler, “sifon” diye tanımlanan bir borucuk vasıtasıyla solunum yapar ve beslenir. Bu sifon, bir bölmeyle üst ve alt bölüm di­ye ikiye ayrılmıştır. Sifon tarafından su çekildiği zaman, özel yapıdaki yüzgeçler midyenin solunumunu sağlayan oksijeni alır. Borucuktaki küçük bir ağız da besin maddelerini tu­tar.
Yavrulama mevsiminde, dişi midye milyonlarca yumurta salıverir. Bu küçük, siyah yumurtalar, yüzgeçlerin altında taşınır. Larva (kurtçuk) halindeki yavru yumurtadan çıktığında, birkaç gün suda yüzer. Fakat çok geçmeden kabuk sertleşip, ağırlaşarak midye dibe batar.
Yüzlerce tür midye varsa da, bunlar genel bir bakışla ikiye ayrılır. (I)Tuzlu su midyesi ve (2)Tatlı su midyesi. Tuzlu su yani deniz midyesi 5 santim uzunluğunda olabilir. Tatlı su midyesi daha büyüktür.
Midye kabuğunun iç tarafı inci rengine çalan bir maviliktedir. Düğme yapımında kullanılır.

Bir Cevap Yazın